מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2240  מיקצב וריתמוס בשירה Rhythms in Poetry
טרטקובסקי רועי Roi Tartakovskyק"מ
We are surrounded by rhythm. Rhythm exists in many of our everyday activities (walking, reading) and in many processes around us (a school year, seasons). Rhythm comes to us from the outside (wheels of a train) and from the inside (heartbeats). In poetry rhythm is crucial to the overall effect, and some have even suggested that it is a defining feature. Whether in metrical verse, or in some forms of free-verse, rhythm works in various ways as a poetic device. In this class we will read poems by poets as diverse as Dickinson, Shakespeare, Herrick, Cummings, Creeley, and Keats, and try to understand some the ways rhythm functions in the poems.

Course requirements: active participation, short paper, midterm, final exam.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2006 בשעה 9:00