מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.4079  אוטוביוגרפיה יהודית-אמריקנית Jewish American Autobiography
פרופ' חנה וירט נשר Professor Hana Wirth-Nesherסמינר מ"א
American literature in general, and Jewish American writing in particular, have been preoccupied with autobiography, with self presentation in relation to collective identity. This course will explore various forms of this genre in its American, Jewish, and artistic dimensions, from immigrant writing to the works of subsequent generations. Readings will be drawn from the autobiographies of Mary Antin, Alfred Kazin, Philip Roth, Art Spiegelman, Eva Hoffman, Arthur Miller, Anne Roiphe, among others.

הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.