מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.1208  ניתוח סיפורת Introduction to Narrative
פרופ' חנה וירט נשר Professor Hana Wirth-Nesherשו"ת
This is a course designed to provide students of literature with tools to analyze narrative. The emphasis of the course is on the theory and application of diverse methods to the reading of a variety of narratives. Students will be introduced to issues of theme, plot, characterization, figurative language, point of view, setting, intertextuality, and genre among other aspects of narrative analysis.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2006 בשעה 12:30