מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2083  מיקום בספרות אמריקנית Place in Modern American Literature
פרופ' חנה וירט נשר Professor Hana Wirth-Nesherשו"ת
Mobility, immigration, and migration have all characterized American literature of the first half of the twentieth century. This course will examine the significance of place in terms of symbolic geography, social position, transnational perception, gender, and concepts of home in the writings of Theodore Dreiser, Abraham Cahan, Henry James, Edith Wharton, Willa Cather, Gertrude Stein, Richard Wright, and Zora Neale Hurston.
הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00