מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2179   ג'ין אוסטין ויוצרות תקופתה
גב' גרנאי אימי Amy Garnaiשו"ת

Jane Austen and Her Contemporaries
This course will examine the novels of Jane Austen as well as works of women writers who were her contemporaries. We will locate Austen's writing within the cultural and historical contexts of the late eighteenth and early nineteenth centuries and engage in the debate surrounding the political positioning that appears within these texts. In addition to Austen, we will read works by Mary Wollstonecraft, Ann Radcliffe and Elizabeth Inchbald.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 9:00