בחינות החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
האימפריאליזם המודרני וחלוקת אפריקה - בחינת ביתפרופ מרדכי תמרקין 01/02/20069:0024/05/200618:00
דה קולוניזציה באפריקה - בחינת ביתפרופ מרדכי תמרקין 02/02/20069:0024/05/200618:00
ערבית למתחיליםגב עירית גטרויר , גב עמליה השכל , גב נעמי וייסבלט 06/02/20069:0008/03/200618:00
ערבית למתקדמיםפרופ דן בקר , מר אלון פרגמן , ד"ר לאה קינברג 06/02/20069:0008/03/200618:00
מבוא לצפון אפריקהמר דניאל זיסינויין 07/02/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
המפרץ הפרסי:בעיות יציבות,משטרים ובטחון אזורי - בחינת ביתפרופ יוסף קוסטינר מועד א': ב- 2.2.06 בשיעור. להגיש עד 8.2.06
מועד ב': ב- 24.5.06 ב- 18:00. להגיש עד 30.5.06 ב- 13:00
יהודי איראן-היסטוריה, תרבות וקהילהד"ר דויד ירושלמי10/02/20069:0029/03/200618:00
ניגריה המודרנית - בחינת ביתפרופ יכותיאל גרשוני 10/02/20069:0022/03/200618:00
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהפרופ אשר ססר12/02/200616:0024/03/20069:00
סוריה - צבא, חברה ופוליטיקה במאה ה-20 - מקורות מודרנייםמר חיים נסים 15/02/20069:0005/04/200618:00
מבוא לדת ולתרבות האסלאםד"ר לאה קינברג 16/02/20069:0007/04/20069:00
בחינת סיווג בערביתמורי החוגמועד א': ב- 19.2.06 ב9:00. (יש להרשם מראש במזכירות)
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
הערבים בישראל-תהליכי שינוי פוליטי-חברתי - בחינת ביתד"ר אלי רכס 19/02/20069:0026/04/200618:00
מבוא לתולדות הערבים והאסלאםד"ר מרים שפר 21/02/200616:0026/04/200618:00
יהודים בעיני ערבים-מקורות מודרניים למתמחים פרופ' עמי איילון22/02/200612:3010/05/200618:00
סוגיות חברתיות במזה"ת המודרני-מקורות מודרנייםד"ר עפרה בנגו 22/02/200612:3017/05/200618:00
אפריקה הקדם קולוניאליתפרופ יכותיאל גרשוני 23/02/200612:3010/05/200618:00
מבוא לאיראן בעת החדשהד"ר דויד ירושלמי 23/02/200612:3009/06/20069:00
ההיסטוריה של ירדןד"ר יואב אלון 24/02/20069:0024/05/200618:00
משפט מוסלמיד"ר נורית צפריר 24/02/20069:0017/05/200618:00
תורכיה המודרניתפרופ איימי סינגר 24/02/20069:0024/05/200618:00
תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהד"ר משה גמר, ד"ר יואב אלון, ד"ר עוזי רבי26/02/200612:3012/05/20069:00
זהות,תרבות וקהילה פוליטית של הברברים - בחינת ביתד"ר ברוס מדי וויצמן 27/02/20069:0009/06/20069:00
קוראן ומסורת ככלי פוליטי-מקורות מודרניים - עבודהד"ר לאה קינברג מועד א': עבודה - להגיש עד 15.3.06 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
נפט ופוליטיקה במפרץ הפרסיד"ר עוזי רבי 28/02/20069:0026/05/20069:00
מיעוטים במזה"ת כאתגר למדינה-המקרה הכורדיד"ר עפרה בנגו 01/03/20069:0007/06/200618:00
תרגיל לתולדות הערבים והאסלאםד"ר מרים שפר, מר חיים נסים03/03/20069:0019/05/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית - מיבדקפרופ איימי סינגר מועד א': 31.3.06 ב- 9:00. מיבדק - מועד אחד בלבד
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
תורכית למתחיליםגב מגי אזריאד 18/06/20069:0016/08/20069:00
תורכית למתקדמיםגב מגי אזריאד 18/06/20069:0016/08/20069:00
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני,מקורות מודרניים למתמחיםמר חיים נסים 19/06/200612:3023/07/20069:00
ערבית למתחיליםגב עירית גטרויר , גב עמליה השכל , גב נעמי וייסבלט 19/06/200612:3023/07/20069:00
ערבית למתקדמיםפרופ דן בקר , מר אלון פרגמן , ד"ר לאה קינברג 19/06/200612:3023/07/20069:00
תרגיל בהיסטוריה של אפריקהד"ר גליה צבר 20/06/20069:0024/07/20069:00
תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית-עיון דקומנטריפרופ אשר ססר 21/06/20069:0025/07/20069:00
פמיניזם תחת רעלה-בחינת ביתבחינת בית
או עבודה
מועד א': בחינת בית
או עבודה

מועד ב': בחינת בית ב-24/7.
השיעה באיראן ובעיראקד"ר מאיר ליטבק22/06/20069:0006/08/20069:00
מבוא כללי:יהודים וערבים-צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישהפרופ אייל זיסר , פרופ יעקב שביטמועד א': עבודה - להגיש עד 16.7.06 ב- 13:00 במזכירות החוג
מועד ב': אין מועד ב'
תרבות איראן-פרקים ומגמות בתרבות איראן מאז הכיבוש המוס'-עבודהד"ר דויד ירושלמי 23/06/20069:0027/07/20069:00
תרגיל לדת ולתרבות האסלאםד"ר לאה קינברג 23/06/20069:0010/08/20069:00
מבוא להיסטוריה חברתיתפרופ יוסף קוסטינר 25/06/20069:0025/07/20069:00
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה+מועד מיוחדפרופ חגי ארליך26/06/20069:0031/07/20069:00
היסטוריה של מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאםד"ר מרים שפר 27/06/20069:0002/08/20069:00
סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1948-1900פרופ' עמי איילון27/06/20069:0004/08/20069:00
איראן בעת החדישהפרופ דוד מנשרי 28/06/20069:0006/08/20069:00
ההיסטוריה המודרנית של עירקד"ר עפרה בנגו 28/06/20069:0006/08/20069:00
מצרים בעידן המודרני-קהילה פוליטית בסבך לבטי הזהותגב מירה צורף 29/06/20069:0006/08/20069:00
פוליטיקה אפריקאית-בחינת ביתפרופ יכותיאל גרשוני 29/06/20069:0015/08/20069:00
בין מוחמד למרקס-אסיה המרכזית בעת החדישהד"ר משה גמר 29/06/200612:3007/08/20069:00
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאניתפרופ איימי סינגר 30/06/20069:0008/08/20069:00
שמרנים ורדיקלים בעולם הערבי: המקרה של ירדןד"ר תמר יגנס02/07/20069:0009/08/20069:00
התיישבות לבנה באפריקה השחורהמר פול ליפץ 03/07/20069:0008/08/20069:00
שבט שבטיות ומדינה מודרנית במזה"תד"ר יואב אלון 03/07/20069:0010/08/20069:00
יהודי איראן: היסטוריה, תרבות וקהילה - מועד מיוחדד"ר ד. ירושלמי04/07/20069:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקהד"ר אירית בק 04/07/20069:0011/08/20069:00
פרסית למתחיליםגב' תמר עילם-גינדין05/07/200612:3015/08/200612:30
תרגיל מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהמורים שונים05/07/200616:0013/08/200612:30
הזאב והדב-מלחמת צ'צ'ניה בפרספקטיבה היסטורית - בחינת ביתד"ר משה גמר 10/07/200612:3014/08/200612:30
לאומיות וזהות מדינתית בעולם הערבי-בחינת ביתפרופ יוסף קוסטינר10/07/200612:3009/08/200612:30
תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאניתפרופ איימי סינגר , ד"ר מרים שפר 11/07/20069:0017/08/20069:00
צבאות ומשטרים צבאיים באפריקה-בחינת ביתפרופ יכותיאל גרשוני 12/07/20069:0013/08/20069:00
מרד ומהפכה במזה"תד"ר עוזי רבי 13/07/20069:0014/08/20069:00
מבוא להיסטוריה של אפריקהד"ר גליה צבר 14/07/20069:0011/08/20069:00
סווהילית: שפה ותרבות-בחינת ביתד"ר אלנה דובנוב 16/07/20069:0016/08/20069:00
הצופיות-מימדים חברתיים ופוליטייםד"ר משה גמר 16/07/200612:3015/08/20069:00
החוק האסלאמי כראי לתפיסות חברתיותד"ר נורית צפריר 17/07/20069:0016/08/20069:00
צמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות-מרוקו,אלג'יר ותונד"ר ברוס מדי וויצמן 18/07/20069:0017/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.