קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

שיעורי מבוא שנה א' (מסגרת 120)

תרגילים מבואיים

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

שיעורים מונוגרפים בשפה

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

סינית שנה א'

סנסקריט שנה א'

הינדי שנה א'

יפנית שנה ב'

סינית שנה ב'

קריאה בטקסטים סנסקריטיים (שנה ב' ושנה ג')

הינדי שנה ב'

סינית שנה ג'

יפנית שנה ג'

שיעורי מבוא שנה א' (מסגרת 120)
0687.1001.01מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה
ד"ר אסף גולדשמידטשנתישיעורא'16-14גילמן144
0687.1003.01מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותה
מר בועז עמיחישנתישיעורג'16-14גילמן144
0687.1002.01מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה
ד"ר מירון מדזינישנתישיעורה'14-12גילמן144
תרגילים מבואיים
0687.1100.01תרגיל מבואי- סין
גב' סיון גייזלרשנתיתרגילב'10-8גילמן307
0687.1100.02תרגיל מבואי סין
גב' סיון גייזלרשנתיתרגילד'10-8גילמן307
0687.1100.03תרגיל מבואי- סין
מר אורי תבורשנתיתרגילב'12-10דן-דוד101
0687.1100.04תרגיל מבואי- סין
גב' בן שלומי דנהשנתיתרגילג'20-18גילמן317
0687.1100.05תרגיל מבואי- סין
גב' נועה גרסשנתיתרגילג'18-16גילמן317
0687.1100.06תרגיל מבואי- סין
מר אורי תבורשנתיתרגילה'16-14גילמן220
0687.1100.07תרגיל מבואי סין
גב' נועה גרסשנתיתרגילד'16-14גילמן318
0687.1200.01תרגיל מבואי-יפן
מר אורן מגלשנתיתרגילד'10-8גילמן318
0687.1200.02תרגיל מבואי-יפן
גב' גינת פודרוג'נסקישנתיתרגילד'12-10גילמןא318
0687.1200.03תרגיל מבואי-יפן
גב' לוין נעמהשנתיתרגילג'18-16גילמןא318
0687.1200.04תרגיל מבואי-יפן
מר יוסקוביץ ארזשנתיתרגילג'20-18גילמןא318
0687.1200.05תרגיל מבואי-יפן
מר יוסקוביץ ארזשנתיתרגילה'16-14גילמן221
0687.1200.06תרגיל מבואי-יפן
גב' לוין נעמהשנתיתרגילה'18-16גילמןא318
0687.1200.07תרגיל מבואי-יפן
מר אורן מגלשנתיתרגילד'16-14
0687.1300.01תרגיל מבואי-הודו
מר בן-חרות גילשנתיתרגילב'18-16גילמן317
0687.1300.02תרגיל מבואי-הודו
מר בן-חרות גילסמ' א'תרגילה'16-14גילמן307
סמ' ב'ה'16-14גילמן305
0687.1300.03תרגיל מבואי-הודו
גב' לוי-שחם אילניתשנתיתרגילד'12-10דן-דוד101
0687.1300.04תרגיל מבואי-הודו
גב' מאיה רייקסמ' א'תרגילה'12-10גילמן220
סמ' ב'ה'12-10גילמן304
0687.1300.05תרגיל מבואי-הודו
מר אביב נעמןשנתיתרגילג'20-18גילמן318
0687.1300.06תרגיל מבואי-הודו
גב' מאיה רייקסמ' א'תרגילה'18-16גילמן220
סמ' ב'ה'18-16גילמן318
0687.1300.07תרגיל מבואי-הודו
גב' לוי-שחם אילניתשנתיתרגילד'16-14גילמן280
שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121
0687.2010.01מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'שיעורב'12-10גילמן144
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן279
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
מר איתי אהרהסמ' א'תרגילג'12-10גילמן304
0618.2224.02תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' שולמית אפשטייןסמ' א'תרגילד'16-14גילמן306
0621.1618.01סין החדשה - מקיסרות לרפובליקה עממית (2006-1840)
פרופ' אהרן שיסמ' א'שיעורג'12-10גילמן223
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'12-10גילמן307
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל- סינית
מר אורי תבורסמ' א'תרגילב'16-14גילמן361
0687.2115.01תולדות קוריאה המסורתית והמודרנית
ד"ר אלון לבקוביץסמ' א'שיעורא'16-14גילמןא362
ה'14-12גילמןא362
0687.2062.01אדריכלות וסביבה ביפן
מר אריה קוץסמ' א'שיעורד'20-18גילמן326
0687.2113.01פוליטיקה וחברה בסין- ממאו ועד ימנו
פרופ' אלי יופהסמ' א'שיעורה'14-10גילמן279
0687.2098.01התיאטרון היפני
פרופ' סרפר צביקהסמ' א'שיעורב'14-12גילמן282
ד'14-12גילמן282
0687.2117.01אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה- 19 ועד ימנו
ד"ר מרק גמזהסמ' א'שיעורא'14-12גילמן280
ד'14-12גילמן280
0687.2127.01הטונג-שו ופרשנותו
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'שיעורא'14-12גילמן278
0687.2112.01המהפכה שבין טאנג לסונג
ד"ר אסף גולדשמידטסמ' א'שיעורה'16-14גילמן279
0687.2121.01קריאה בספרות הסינית המסורתית- לתלמידים מתקדמים
ד"ר מאיר שחרשנתישיעורא'18-16
0687.2129.01פולחן אבות- תרבות סין בצל האבות הקדמונים
מר עודד אבטסמ' א'שיעורג'18-16גילמן282
0618.2904.01הפילוסופיה של הפרישות ההודית
ד"ר דן רוהסמ' א'שיעורב'18-16גילמן307
0618.2931.01לשאת את העולם כולו על כתפיך - הפילוסופיה של הדהרמה
גב' מיה טבתסמ' א'שיעורד'12-10גילמן307
0618.2947.01סרסווטי - המציאות הלשונית של אלת השפה
גב' מיה טבתסמ' א'שיעורד'14-12גילמן279
0687.2071.01הדרך ההדרגתית להארה
מר בועז עמיחיסמ' א'שיעורה'12-10גילמן280
0691.2886.01גיאוגרפיה רגיונלית של מזרח אסיה
פרופ' משה ברוורסמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 115
0687.1111.01הקרנת סירטי מנגה
סמ' א' ב'20-18גילמן326
שיעורים מונוגרפים בשפה
0687.9009.01קריאת טקסטים מתקדמים בהיסטוריוגרפיה יפנית
ד"ר אקמי מיזואיצ'ישנתישיעורה'14-12רקנאטי254
0687.9015.01סינית מדוברת בראי התיאטרון
ד"ר זנגווי ויישנתישו"תג'16-14גילמן317
0687.9007.01יפנית מדוברת
גב' מיהו קטאוקושנתישו"תא'12-10גילמןא318
0687.9102.01סינית קלאסית ב'
ד"ר פינג ג'אנגסמ' א'שו"תא'20-16גילמן277
פרו"ס סמ' א' מסגרת 122
0687.2264.01יפן והמזרח התיכון: סוגיות ישנות, תגובות חדשות
ד"ר רחל שאולסמ' א'פרו"סא'12-10גילמן262
ה'12-10גילמן262
0687.2261.01הרומן הסיני המסורתי
ד"ר מאיר שחרסמ' א'פרו"סב'14-10גילמן261
0687.2270.01גברים וגבריות בתרבות הפופולארית בהודו בת ימינו
גב' רוני פרצ'קסמ' א'פרו"סב'12-8גילמן361
0687.2244.01מדע בסין
ד"ר אסף גולדשמידטסמ' א'פרו"סא'18-16גילמן262
ה'18-16גילמןא317
0687.2271.01החיפוש אחר האמצע
מר אביתר שולמןסמ' א'פרו"סד'16-12גילמן261
0687.2232.01מסורות של חמלה
ד"ר חן למפרטסמ' א'פרו"סד'20-16גילמן262
0687.2269.01פילוסופיה של דרך
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'פרו"סא'12-10גילמן277
ג'12-10גילמן277
סמינרים סמ' א' מסגרת 123
0687.3367.01אהבה מוות ואובססיות בספרות של סין ויפן
פרופ' פלאקס אנדריוסמ' א'סמינרה'14-10גילמן261
0687.3374.01יחסי סין רוסיה וצפ' מז' סין מעליית הצ'ינג עד נפילת מנצ'ו
ד"ר מרק גמזהסמ' א'סמינרא'16-14גילמן262
ד'16-14גילמן262
0687.3371.01קווים מקבילים: בודהיזם ופסיכואנליזה
ד"ר אסתר פלדסמ' א'סמינרא'12-10גילמן260
ה'14-12גילמן260
0687.3311.01מגשר מרקו פולו ועד הירושימה יפן במלחמת ה
ד"ר מירון מדזינישנתיסמינרה'16-14
סמ' ב'ה'16-14גילמןא317
0618.3808.01איך השחרור נראה ?
ד"ר דן רוהסמ' א'סמינרב'16-12גילמןא361
0687.3378.01סוגיות בהינדואיזם פוליטי
גב' רוני פרצ'קסמ' א'סמינרג'12-8גילמן262
0618.3812.01קיום העולם החיצוני בפילוסופיה ההודית
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'סמינרד'12-8גילמן319
0687.0000.00סמינר מחלקתי
שנתיסמינרג'14-12ווב103
שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121
0618.1042.02מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן144
0687.2134.01מוות לידה ומה שבינהם
מר בועז עמיחיסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן278
0687.2012.01המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרטסמ' ב'שיעורד'20-16דן-דוד002
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן223
0687.2126.01הסובייקט היוצר: עיונים בהגות הודו וטיבט
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן306
0687.2128.01הבודהיזם בתחילת דרכו
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן307
0687.2025.01רפואה בסין
ד"ר אסף גולדשמידטסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן278
0687.2137.01שפת העל טבעי בספרות יפנית
ד"ר שונית שחל-פורתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן278
ה'14-12גילמן278
0687.2001.01מבוא לתולדות יפן המודרנית
ד"ר רחל שאולסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן281
ה'12-10גילמן281
תלמידים שהשתתפו בקורס יפן בזירה הבי"ל לא יכולים להירשם לקו
0687.2138.01אדם- טבע- מלחמה באנימציה יפנית
ד"ר שונית שחל-פורתסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן279
ה'12-10גילמן279
0618.2928.01סוגיות בפילוסופיה הודית עתיקה וחדשה
ד"ר דן רוהסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן306
1052.0030.01הצבא הסיני - מודרניזציה, פוליטיקה ואסטרטגיה
פרופ' יופה אליסמ' ב'שיעורה'13-9נפתלי108
1031.3813.01פוליטיקה, חברה ומדינה בדרום אסיה
ד"ר שני ארניתסמ' ב'שיעורב'12-9נפתלי208
0687.9002.01סינית קלאסית א
ד"ר פינג ג'אנגסמ' ב'שיעורא'20-16גילמן317
0687.1111.06סינית מדוברת מסטר
סמ' ב'שיעורג'18-16גילמןא317
פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122
0687.2268.01היבטים מתודולוגיים בחקר סין המודרנית
ד"ר מרק גמזהסמ' ב'פרו"סא'16-14גילמן262
ד'16-14גילמן262
0687.2272.01זכרון מלחמת העולם השנייה ביפן בספרות, בקולנוע ובסמלים דתיים
גב' רוני שריגסמ' ב'פרו"סב'18-16גילמןא361
ג'12-10גילמן260
0687.2273.01צמיחת הלאומיות ההודית בשלהי העידן הקולוניאליסטי
ד"ר יצחק לובלסקיסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן260
ד'12-10גילמן260
0687.2274.01יחסי הגומלין בין ספרות ופוליטיקה בסין המודרנית
ד"ר מרק גמזהסמ' ב'פרו"סא'14-12גילמן305
ד'14-12גילמן305
0687.2275.01דאו ודהרמה
ד"ר גליה פת-שמירסמ' ב'פרו"סב'14-10גילמן317
סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123
0687.3368.01דת ומיתולוגיה בסין
ד"ר מאיר שחרסמ' ב'סמינרב'14-10רקנאטי301
0687.3369.01יחסי החוץ הבטחון והכלכלה בחצי האי הקוריאני
ד"ר אלון לבקוביץסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא317
ה'14-12גילמן261
0687.3370.01הריקות והצורה- עיונים בסוטרת הלב
פרופ' יעקב רזסמ' ב'סמינרג'12-8גילמן262
0687.3355.01הקולנוע היפני
פרופ' סרפר צביקהסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן262
ד'14-12גילמן262
0687.3336.01רפוראה כראי להיסטוריה בסין
ד"ר אסף גולדשמידטסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן262
ה'16-14גילמן261
0618.3809.01חוטים של יוגה בפילוסופיה ההודית
ד"ר דן רוהסמ' ב'סמינרב'20-16גילמןא319
0618.3810.01גואן דזה: הפרקים הפסיכולוגיים
פרופ' יואב אריאל,
ד"ר גליה פת-שמיר
סמ' ב'סמינרא'12-8גילמן262
שיעורי שפה מסגרת 124
יפנית שנה א'
0687.1680.01יפנית שנה א'
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'10-8גילמן307
גב' מסקו מוסקוביץד'12-10דן-דוד302
גב' ליטמן ניקיג'10-8גילמן317
0687.1680.02יפנית שנה א'
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'12-10דן-דוד302
ג'12-10דן-דוד302
גב' מסקו מוסקוביץה'12-10דן-דוד302
0687.1680.03יפנית שנה א'
גב' מיהו קטאוקושנתישו"תא'10-8גילמן317
גב' מסקו מוסקוביץב'12-10דן-דוד302
ה'10-8גילמן317
0687.1680.04יפנית שנה א'
ד"ר מיקה לוישנתישו"תב'10-8גילמן317
ד'10-8גילמן317
גב' ליטמן ניקיה'10-8גילמן307
סינית שנה א'
0687.1700.01סינית שנה א'
מר ג'אנג פינגשנתישו"תא'10-8גילמן318
ג'10-8גילמן318
גב' לי ג'אנגה'10-8גילמן318
0687.1700.02סינית שנה א'
מר ג'אנג פינגסמ' א'שו"תא'12-10דן-דוד110
סמ' ב'א'12-10גילמן317
שנתיג'12-10גילמן317
גב' לי ג'אנגד'14-12דן-דוד302
0687.1700.03סינית שנה א'
גב' לי ג'אנגשנתישו"תב'18-16דן-דוד302
ד'18-16דן-דוד302
ה'18-16דן-דוד302
0687.1700.04סינית שנה א'
גב' לי ג'אנגסמ' א'שו"תב'12-10גילמן319
סמ' ב'ב'12-10גילמן304
שנתיד'12-10רקנאטי254
ה'12-10רקנאטי254
סנסקריט שנה א'
0687.9000.01סנסקריט שנה א'
מר אלכס צרניאקשנתישו"תא'18-16גילמןא318
ג'12-10גילמןא362
גב' לוי-שחם אילניתה'12-10גילמןא318
הינדי שנה א'
0687.9200.01הינדי שנה א'
ד"ר גנאדי שלומפרשנתישו"תא'18-16דן-דוד302
ג'18-16גילמן260
ה'16-14דן-דוד302
יפנית שנה ב'
0687.2680.01יפנית שנה ב'
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'14-12רקנאטי254
גב' מסקו מוסקוביץב'14-12רקנאטי254
גב' ליטמן ניקיה'12-10רקנאטי301
0687.2680.02יפנית שנה ב'
גב' מסקו מוסקוביץשנתישו"תא'12-10רקנאטי254
ד"ר מיקה לויב'12-10רקנאטי254
ד'12-10רקנאטי301
0687.2680.03יפנית שנה ב'
גב' מסקו מוסקוביץשנתישו"תא'10-8רקנאטי301
ד'10-8רקנאטי301
גב' ליטמן ניקיה'14-12רקנאטי301
סינית שנה ב'
0687.2700.01סינית שנה ב'
מר ג'אנג פינגשנתישו"תא'16-14רקנאטי254
ג'16-14רקנאטי254
גב' לואו דזיהה'16-14רקנאטי254
0687.2700.02סינית שנה ב'
גב' לואו דזיהסמ' א'שו"תב'12-10גילמןא319
סמ' ב'ב'12-10גילמןא318
שנתיד'12-10גילמן220
ה'18-16דן-דוד101
0687.2700.03סינית שנה ב'
גב' לואו דזיהסמ' א'שו"תב'14-12גילמןא362
סמ' ב'ב'14-12דן-דוד101
גב' צ'ן הונגליןסמ' א'ד'14-12רקנאטי254
סמ' ב'ד'14-12רקנאטי254
גב' לואו דזיהשנתיה'14-12רוזנברג002
קריאה בטקסטים סנסקריטיים (שנה ב' ושנה ג')
0687.9100.01קריאה בטקסטים
מר אלכס צרניאקסמ' א'שו"תא'16-14גילמן307
ג'18-16גילמן318
מר גרנות מתןה'10-8גילמן362
0687.9101.01קריאה בטקסטים
מר אלכס צרניאקסמ' ב'שו"תא'16-14גילמןא318
ג'18-16גילמןא361
מר גרנות מתןה'10-8גילמן362
הינדי שנה ב'
0687.9210.01הינדי שנה ב'
ד"ר גנאדי שלומפרשנתישו"תא'16-14גילמן260
ג'16-14דן-דוד302
ה'18-16גילמן261
סינית שנה ג'
0687.9008.01סינית שנה ג', חלק א'
גב' שחר נגה ג'אנ סמ' א'שו"תב'12-10גילמןא318
ד'12-10גילמן318
0687.9008.02סינית שנה ג', חלק א'
גב' שחר נגה ג'אנ סמ' א'שו"תב'16-14גילמן279
ד'16-14גילמןא318
0687.9108.01סינית שנה ג', חלק ב'
גב' שחר נגה ג'אנ סמ' ב'שו"תב'12-10רקנאטי302
ד'12-10גילמן456
0687.9108.02סינית שנה ג', חלק ב'
גב' שחר נגה ג'אנ סמ' ב'שו"תב'16-14גילמןא318
ד'16-14גילמן317
יפנית שנה ג'
0687.9019.01יפנית שנה ג', חלק א'
ד"ר מיקה לויסמ' א'שו"תב'14-12רקנאטי301
ד'14-12רקנאטי301
0687.9020.01יפנית שנה ג', חלק ב'
ד"ר מיקה לויסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן323
ד'14-12גילמן323