מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.3378  סוגיות בהינדואיזם פוליטי
גב' רוני פרצ'קסמינר
קורס זה יציע שילוב של מתודות והיבטים במדע המדינה ובחקר הדתות לצורך דיון בסוגיות מרכזיות במפה הציבורית והפוליטית העכשווית בהודו וחשיפת ההיבטים הדתיים הפועלים בהן ומכוונים אותן במישורים סימבוליים וקונקרטיים כאחד. דגש מיוחד יוסב על הממד האימננטי בהינדואיזם, המפעיל היבטים דתיים בתוך אידיאולוגיות ומבנים פוליטיים במדינה החילונית לכאורה ועשוי להוות מפתח להבנת הדיפוזיה בין הדתי והפוליטי בהודו.
בין הנושאים שידונו: מעמדה של בהארטווארשה והגיאוגרפיה המקודשת של הודו ; הניאו-הינדואיזם; ההינדוטווה ותוצריה - סוגיות הזהות הלאומית והקומונליזם; המבנה הריבודי ושיטת הקאסטות; האופציה הגנדהיאנית; אמבדקר והפוליטיקה של הדליטים; מעמדן ותפקידן הסימבולי של נשים במערך זה.