מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2270  גברים וגבריות בתרבות הפופולארית בהודו בת ימינו
גב' רוני פרצ'קפרו"ס
מדינות הלאום מרבות לסמן את דמותן באמצעות נשים ואת גבולותיהן באמצעות המשטור הקפדני וההדוק, סימבולי וקונקרטי כאחד, על גופה של האשה, מיניותה והתנהלותה במרחב בכלל. תרבותה הלאומית הצעירה של הודו מציבה, באמצעות ערוצי הייצוג השונים, נשים במרכז נרטיבים מכוננים המוקדשים לנושאי בניין האומה. אבל מבט בוחן בעבודות אלה ואחרות יגלה מוקד אחר: מרכז נעדר, שהיעדרותו צוברת נפח ונדונה ביתר אינטנסיביות בזירה האינטנסיבית של התרבות הפופולארית בהודו - הקולנוע של בומביי: הגבר וגופו. הקורס יעסוק בדמותו של מי שאמור להיות ממוקם במרכזה של המערכת התרבותית/פטרנליסטית: בגבר וגופו: גוף נעדר או פגום, נדחק, מאבד את הפיסיות שלו ורק אז, רואה ואינו נראה, נעשה לגיבור. הקורס יציע קריאה של צורות הייצוג המגוונות של הגוף הגברי בקולנוע הפופולארי כמיטאפורה אפשרית למשבר התרבות שבו מצויה הודו בת ימינו. המשגתו של משבר זה תישען בחלקה על היבטים מבוססים בביקורת התרבות המערבית – בהם "חוק האב" הלקניאני, אך עיקר הקריאה המוצעת תבקש להמשיג את ייצוגי הגבריות הפגומה/נעדרת במונחים סימבוליים של תרבות ההינדואיזם ותציע קריאה של ייצוגי הגבריות במונחים של (אובדן) מרכז, חוק ודהרמה.