מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2269  פילוסופיה של דרך
ד"ר גליה פת-שמירפרו"ס
במרכז הקורס יילמדו שני החיבורים המרכזיים בדאואיזם: הלאו-דזה וה"ג'ואנג-דזה. נברר עד כמה קשורות זו בזו נקודת המבט המטפיזית ביחס לדרך על-פי לאו-דזה, ונקודת המבט הספקנית (פרספקטיביסטית) לפי ה"ג'ואנג דזה. נברר את רוחב המובנים של "דרך," "אפס מעשה," ו"כך מעצמו" מתוך ניתוח הטקסטים והשוואתם, ודרך שחזור של הויכוח בין הדאואיזם לקונפוציאניזם.