מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.2947  סרסווטי - המציאות הלשונית של אלת השפה
גב' מיה טבתשיעור
בימי הביניים התגבשה בדרום הודו תפישת מציאות מיוחדת במינה, שהניחה כי מהותו של העולם טמונה בשפה. במרכזה של תפישה זו ניצבה אלת השפה וההשראה האמנותית. היצירות שנכתבו עליה ועבורה משקפות את עיקריה של פילוסופיה מרתקת זו. בשיעור זה נצלול אל תוך המציאות הלשונית של האלה סרסווטי באמצעות קריאה בטקסטים והתבוננות ביצירות אמנות העוסקים כולם באלה.

שתי היצירות המרכזיות שייקראו במהלך הסמסטר יהיו: The Sound Of The Kiss - יצירתו המופלאה של פינגלי סוראנה (Pingali Suranna) מן המאה ה - 16: וה – Naishadhiya Caritam – שירתו הגדולה של הפילוסוף הוודנטי שריהרשה. לצדן נקרא סיפורי עמים מתוך הספר "עלילותיו של המלך בהוג'ה", ושירה בסנסקריט ובטלוגו.

דרישות הקורס וחובות התלמידים:
הקורס מוגבל לתלמידים שסיימו את קורס המבוא לפילוסופיה ודתות בהודו, ומומלץ לתלמידים שסיימו את שיעור ההמשך. על התלמידים לעמוד בחובות שוטפות של קריאת היצירות והמאמרים שיינתנו והגשת עבודה קצרה עם סיום הקורס.

ביבליוגרפיה מפורטת תחולק בראשית הסימסטר.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו