מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2128  הבודהיזם בתחילת דרכו
מר אביתר שולמןשיעור
שיעור זה יבחן את ההתפתחויות בבודהיזם לאחר מותו של הבודהא. בהעדר הרועה, העדר תהה מהי דרכו האמיתית. כך התפתחו גישות שונות לברגול הבודהיסטי ועמדות רעיוניות שונות לגבי משמעות התרגול ומטרתו. הקורס ישאף למפות התפתחיות אלה ואת הדינמיקות שבין האסכולות השונות, ולזהות את אבות-הטיפוס של ההסתכלות הבודהיסטית על הדרך להארה ועל טבען של המציאות והתודעה. דגש יושם על המעמד של העקרונות הבסיסיים שעל-פיהם מגדירה את עצמה המהאיאנה-הריקות, החמלה, הבודהיסטווא, והשלמויות, בבודהיזם הקדום הלא-מהאיאני ("ההיניאנה"). הלימוד יתבסס על קריאה בכתבים בודהיסטים מקוריים (בעיקר סוטרות) בתרגום לאנגלית ולעברית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 27/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/08/2006 בשעה 9:00