מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2273  צמיחת הלאומיות ההודית בשלהי העידן הקולוניאליסטי
מר יצחק לובלסקיפרו"ס
ראשית התארגנות התנועה הלאומית ההודית מתוארכת פורמאלית לשנת 1885, עם כינוסו הראשון של הקונגרס ההודי הלאומי. מטרת התנועה הושגה בשנת 1947, עם שחרורה של הודו מהאימפריה הבריטית. סיפורה של התנועה הלאומית ההודית מעניק לחוקריו כלים לבדיקת בעיות מרכזיות בתחומים שונים, ביניהם קולוניאליזם, תרבות וההיסטוריה של הרעיונות. כלים אלה מאפשרים לבחון את הודו בתקופה הקולוניאליסטית כמעין "סדנה" היסטורית, הן פוליטית והן רעיונית. מטרת הסמינר: היכרות עם הסיפור ההיסטורי-פוליטי הכפול של אנגליה ושל הודו מצד אחד, ומצד שני – היכרות עם הקונפליקט התרבותי שהתקיים בין מזרח למערב בתקופה זו.