מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.3336  רפוראה כאי להיסטוריה בסין
ד"ר אסף גולדשמידטסמינר
מטרת הסמינר לבחון כיצד ההיסטוריה של הרפואה יכולה לשמש בידינו כלי להבנה טובה יותר של החברה והתרבות הסינית.
בסמינר זה נתמקד בנקודות שונות לאורך ההיסטוריה בהן חלו תהפוכות היסטוריות או שינויים ברפואה. ננסה לראות האם, ואם כן כיצד, שינויים ברפואה יכולים להצביע על שינויים במדינה, בחברה ובתרבות בסין.
בחלקו הראשון של הסמינר נדון בשלב הפורמטיבי של הרפואה בסין וכיצד גובשו הדוקטרינות הבסיסיות שלה קרי: תפיסת הגוף, הפיזיולוגיה וטיפול כמו אקופונטורה.
בחלקו השני של הסמינר נתמקד בתקופות שונות בהיסטוריה של הרפואה בסין ובבעיות שונות כמו מעמד הרופא, בריאות הציבור ומגיפות, נשים ורפואה ועוד.
ההשתתפות בסמינר תחייב את התלמידים בקריאה שוטפת, הגשת רפרטים וכתיבת עבודה מסכמת.