מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2244  מדע בסין
ד"ר אסף גולדשמידטפרו"ס
פרו"ס זה מהווה מבוא לתולדות המחשבה הסינית המסורתית בנוגע לטבע ובנוגע ליחסו של האדם אל הטבע ומקומו בו. בקורס נכסה נושאים הקשורים בהתפתחות מדעים כגון: הרפואה, האסטרונומיה, האלכימיה, המתימטיקה וההנדסה בסין.
אנו נדון גם בשינויים שהביאה ומביאה המאה ה – 20 לתפיסה זו וההתמודדות כיום בין מדע מסורתי למודרני בסין.
הקורס אינו מצריך ידע מוקדם של המדעים או ההיסטוריה של המדע, אולם ידע כזה יוכל לסייע ולהעשיר את הדיון. בחלקו הראשון של הפרו"ס נבחן כיצד המדעים בסין נקשרים לאספקטים שונים של התרבות ובייחוד לחברה, לפילוסופיה ולמחשבה הדתית.
אנו נתמקד לא רק במדע וברפואה לפני השפעת המערב אלא גם באינטראקציות שבין המסורת למודרניות כיום. בחלקו השני של הקורס נדון בהתפתחות המדע, הרפואה והטכנולוגיה במאה ה – 20 .
השתתפות בפרו"ס תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, הגשת רפרט והגשת עבודה
דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגיליםהערות: שבועיים מתום הקורס תוגש עבודה פרו-סמנריונית