מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.1002  מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה
ד"ר מירון מדזינישיעור

פרקים נבחרים בהיסטוריה התרבותית של יפן מראשיתה ועד אמצע המאה התשע-עשרה. מושגי מפתח מתחומי ההיסטוריה, האנתרופולוגיה, הדת, הפילוסופיה, האסתטיקה, והאמנות היפנית המסורתית.
לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה.
הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2006 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/08/2006 בשעה 12:30