מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2112  המהפכה שבין טאנג לסונג
ד"ר אסף גולדשמידטשיעור
תקופת הטאנג המאוחרת יחד עם תקופת הסונג היוו זמן של שינויים מסיביים בחברה, בכלכלה, בפוליטיקה ובתרבות. בתארו את שושלת הסונג אומר ההיסטוריון הנודע Jacques Gernet:
"אין ולו סקטור יחיד בחיים הפוליטיים, חברתיים, או כלכליים בין המאות ה –11 וה –13 שלא השתנה באופן רדיקאלי בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר. אין זה שינוי בקנה מידה בלבד (גידול אוכלוסייה, צמיחה בייצור או הרחבת היקף סחר הפנים והחוץ) אלא שינוי באופי הדברים. הרגלים פוליטיים, החברה, אופי המעמדות והקשרים ביניהם, הצבא, הקשר בין העיר לספר ודפוסי הכלכלה כלל אלו היו שונים במהות מזמן שושלת הטאנג האריסטוקרטית אשר יש המתייחסים אליה כתקופת ימי הביניים. עולם חדש נולד בסין בתקופת הסונג, עולם אשר מאפייניו היסודיים הם אלו של סין בתקופה המודרנית."
בקורס זה אנו ננסה לענות על השאלה האם השינויים בסונג אכן מהווים מהפיכה ואם כן מה היו הגורמים שהביאו למהפכה החברתית-פוליטית-כלכלית בסין בתקופת שושלת הסונג (960-1276), מהפיכה אשר בעקבותיה הפכה הכלכלה הסינית במאה ה - 11 למתקדמת בעולם.
קורס אנו ננתח את התהליכים החברתיים, הפוליטיים, הפילוסופים, והדתיים שהתרחשו בין שושלות הטאנג והסונג.
הקורס יתבסס על דיונים שיתבססו על קריאת מאמרים וקטעי מקור מתורגמים לאנגלית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 29/03/2006 בשעה 18:00