מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.2223  פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ' שלמה בידרמןשיעור
בקורס זה יידונו הנושאים הבאים:

1. פילוסופיה הודית והסטוריה של הפילוסופיה: אסכולות הינדואיסטיות וזרמים בודהיסטיים
2. מעמד הפילוסופיה וגבולותיה במחשבה ההודית: תורת הפרמנות והשקפות על טבע האדם.
3. חומר ורוח: עיקריה של אסכולת הסאנקאיא ההינדואיסטית
4. עמדות ריאליסטיות בתורת ההכרה: אסכולת הניאיא
5. עמדות אנטי-ריאליסטיות בתורת ההכרה: פילוסופיות בודהיסטיות (בעיקר וסובנדהו ודיגנגה)
6. תורת הכרה מול מטפיסיקה – משנתו של שנקרה
7. גבולות העולם כגבולות הלשון: פילוסופית הלשון של בהרטריהרי

בתרגיל הצמוד לשיעור זה ייקראו טקסטים פילוסופיים העוסקים בעיקר בנקודות 4 ו - 5 לעיל. ביבליוגרפיה מפורטת תחולק לתלמידים באחד השיעורים הראשונים. קבלת ציון בתרגיל מותנית בהגשת עבודות שוטפות.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה הודיתהערות: חובה להירשם לתרגיל הצמוד, השיעור יסתיים בבחינת בית
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 12.2.06 ב- 9:00 עד 20.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': 24.3.06 ב- 9:00 עד 2.4.06 ב- 13:00