מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2127  הטונג-שו ופרשנותו
ד"ר גליה פת-שמירשיעור
במהלך הקורס נקרא את החיבור המסמל את תחילת הניאו-קונפוציאניזם: ספר ההקפה (Tongshu) של ג'ואו דון-אי עם פרשנות ג'ו-שי. נתייחס לרעיונות המרכזיים העולים בחיבור: אותנטיות, שלמות, ארגון (או "עקרון") , תנועה, אחדות וריבוי, חכמה והישג אנושי. מחד, ננסה להבין את מעמד הרעיונות בטקסט של ג'ואו דון-אי מתוך התייחסות למקורותיהם השונים ב"ספר התמורות" ובהגות הקונפוציאנית הקלאסית, ומתוך בדיקה אם לחלקם מקורות דאואיסטיים ובודהיסטיים. מאידך, נבחן את השלכות הרעיונות על הגויות משושלת סונג ואילך, ועל הפרקטיקה הקונפוציאנית אז והיום.
היכרות בסיסית עם הקונפוציאניזם המוקדם נחוצה להבנת הטקסט . לתלמידים המעוניינים לעבוד עם הטקסט הסיני תינתן אפשרות להתרכז בו.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 16.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 21.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': ב- 26.4.06 ב- 18:00. הגשה עד 1.5.06 ב- 13:00