מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2098  התיאטרון היפני
פרופ' סרפר צביקהשיעור
הקורס יעסוק בהתפתחות הסינקרטיסטית (מיזוג יסודות שונים לאחדות אחת), ובאסטתיקה הייחודית שהתפתחה עם השנים בז'אנרים השונים של התיאטרון היפני. דגש מיוחד יינתן לתיאטרונים הקלאסיים: הנו והקיוגן (תיאטרוני האריסטוקרטיה), הקבוקי (התיאטרון העממי), והבונרקו (תיאטרון הבובות). בתחום התיאטרון המודרני יינתן דגש לתיאטרון האוונגרד וריקוד הבוטו שהתפתחו בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים.


הערות: על החומר הנלמד יש בחינה מסכמת בסוף הקורס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/03/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00