מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2113  פוליטיקה וחברה בסין-ממאו ועד ימינו
פרופ' אלי יופהשיעור
השיעור ידון בהתפתחויות בסין מאז עליית הקומוניסטים לשלטון ב-1949. החלק הראשון יוקדש לתקופת מאו עד 1976, והחלק השני מאז ועד ימינו. שני השיעורים הראשונים יסקרו את הרקע ההיסטורי לעליית הקומוניסטים לשלטון. הדיון יהיה כרונולוגי אבל יתעכב ויעמיק בנושאים מרכזיים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2006 בשעה 9:00