מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.2928  סוגיות בפילוסופיה הודית עתיקה וחדשה
ד"ר דן רוהשיעור
בעקבות מאמרים מאת דאיה קרישנה, וילהלם הלבפס, ארינדם צ'קרבּרטי ואחרים נדון בסוגיות פילוסופיות שונות הניצבות בלב-ליבה של הפילוסופיה ההודית. בין היתר נעסוק בתפיסות שונות של שיעבוד וחירות, בשינה כמצב תודעה, במשפט 'טט טוָם אסי' כטענת זהות, בדילמות מוסריות מן המהאבהארטה ועוד ככל שיתיר לנו הזמן. המשתתפים יידרשו לקרוא מאמר באנגלית משיעור לשיעור!!