מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2272  זכרון מלחמת העולם השנייה ביפן בספרות, בקולנוע, ובסמלים חזותיים
גב' רוני שריגפרו"ס
זכרון מלחמת העולם השנייה ביפן בספרות, בקולנוע, ובסמלים חזותיים:
הקורס דן בחברה היפנית החל ממלחמת העולם השנייה ועד ימינו דרך בדיקת השיח החברתי והפוליטי ביפן: אלמנטים של השכחה, נרטיב הקורבן, ועוד – על ידי בחינה של ספרות מבוגרים וילדים, מנגה, סרטים עלילתיים ודוקומנטריים, סרטי אנימציה, ספרי לימוד, חוברות תיירות של הירושימה, ואנדרטאות בפארק השלום.