מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2275  דאו ודהרמה
ד"ר גליה פת-שמירפרו"ס
אחת הטענות הפרשניות המקובלות ביחס לקליטת הבודהיזם בסין היא כי הדאואיזם, בקרבתו הרעיונית לבודהיזם סלל את הדרך ואפשר את קליטת הדת שמקורה בהודו. יתרה מזאת, המפגש הדאואיסטי-בודהיסטי אשר הוביל לפריחת הצ'אן בודהיזם כגרסה סינית מקורית לבודהיזם, נתפס לעתים כבליעת הפילוסופיה הדאואיסטית בחיק הבודהיזם. בקורס נבחן את היחס בין רעיונות הנחשבים דומים: דהרמה מול דאו, נירוואנה מול אפס-מעשה, "ככות" מול "כך מעצמו." כמו-כן נבדוק את היסודות המייחדים כל אחת מהגישות. ננסה להבין באיזו מידה אכן סלל הדאואיזם דרך לבודהיזם, ובאיזו מידה נדרש הבודהיזם להתאמה לרעיונות דאואיסטיים; נברר מה הביא לקץ הדאואיזם הפילוסופי, אם בכלל מתקבלת הנחה זו.
הקורס מתנהל במתכונת פרו"ס ודורש השתתפות פעילה ועבודה על טקסט בודהיסטי, דאואיסטי, או פרשני שייקבע במהלך השבועות הראשונים בקורס.
דרישת קדם: קורס בבודהיזם או בפילוסופיה סינית (היכרות עם הפילוסופיות שאינה מקורס אקדמי דורשת שיחה מוקדמת עם המרצה).