מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.3371  קווים מקבילים: בודהיזם ופסיכואנליזה
ד"ר אסתר פלדסמינר
פסיכואנליזה – ופסיכותרפיה מודרנית בכלל – עוסקת בשחרור מסבל. גם התורה הבודהיסטית עוסקת משחר ימיה באותו הדבר. הם מדובר באותו "שחרור"?
הקורס עוסק בהשוואה של הנחות היסוד של התפיסה הפסיכואנליטית המודרנית והתפיסה הבודהיסטית המוקדמת: מבנה התודעה, מקור הסבל וכן מחשבות אודות ההתפתחות המנטלית ומה שמעכב אותה. אלמנטים מתוך התפיסה הבודהיסטית יוצגו בהשוואה לאלמנטים מתוך החשיבה של שלושה הוגים מרכזיים בפסיכואנליזה: פרויד, קליין וביון.
חובות הקורס: עבודה סמינריונית העוסקת בהשוואה מסוג זה. ניתן לערוך השוואה בין אופן הטיפול של שתי התורות בנושא מסויים (כגון: מודעות , אהבה, סבל ועוד), או ליחלופין, לערוך השוואה בין החשיבה של זרם מסויים בפסיכואנליזה עם זרם בודהיסטי.