מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.2931  לשאת את העולם כולו על כתפיך - הפילוסופיה של הדהרמה
גב' מיה טבתשיעור
הדהרמה היא הערך הנעלה והמרכזי ביותר עבור האדם ההינדי ולפיכך היא ניצבת עד היום במרכזם של דיונים פילוסופיים עזים. היא החובה המוטלת על האדם ובו בעת גם דרכו הטבעית בעולם; היא ההרמוניה האחת שמאחורי הכל, אך גם הערך שמייצר את הקונפליקטים הרבים ביותר. בשיעור זה ננסה להתחקות אחר פניה הרבים של הדהרמה האחת, באמצעות קריאה בטקסטים פילוסופיים וספרותיים מהודו, מן המאות ה – 19 וה – 20. דגש מיוחד יושם על הדהרמה של הנשים.

בין הטקסטים שייקראו בשיעור: "תנאי נישואים" מאת צ'יטרה בנרג'י דיוואקרוני, "סמסקרה" מאת אננטה מורטי, "בית למר בישוואס" מאת ו.ס. נאיפול. כן ניעזר בספרות דהרמה קלאסית לשם בירור שורשיו של המושג, בין השאר: האופנישדות, הדהרמה-שאסטרות, חוקי מנו וספרות הדהרמה הנשית.
בין ההוגים שנקרא: קרישנמורטי, גנדהי, ראמאנה מהרשי, שרי שירדי סאי באבא, סלמן רושדי ואחרים.

דרישות הקורס וחובות התלמידים:
הקורס מוגבל לתלמידים שסיימו את קורס המבוא לפילוסופיה ודתות בהודו, ומומלץ לתלמידים שסיימו את שיעור ההמשך. על התלמידים לעמוד בחובות שוטפות של קריאת היצירות והמאמרים שיינתנו והגשת עבודה קצרה עם סיום הקורס.

ביבליוגרפיה מפורטת תחולק בראשית הסימסטר.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו