מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2071  הדרך ההדרגתית להארה
מר בועז עמיחישיעור
רקע: "הדרך ההדרגתית להארה", או בטיבטית לאם רים, הנה שיטה להצגת התורה הבודהיסטית כולה. שיטה זו ייחודית לבודהיזם המהיאני הטיבטי. ראשיתה בחיבורו של אטישה "מנורת הדרך" במאה העשירית לספירה. החיבור המרכזי של אסכולת הלאם רים הינו של צונג קאפה, המורה והסופר הטיבטי בן המאה הארבע עשרה.

בשיעור זה ננסה להבין את ההגיון הייחודי של דרך הצגת הבודהיזם באופן זה. נתחיל מהרקע, וממצב הדברים באסכולות הבודהיסטיות האחרות. נמשיך במסע להבנת ההגיון המבנה את רצף הצגת הנושאים. מה הקשר בין הנושאים, מדוע קיבל כל אחד את מקומו, ומה מערכת היחסים ביניהם. תוך כדי נקדיש מאמץ להבין את הנושאים עצמם, החל ממסירות למורה, וכלה בעקרון החמלה הגדולה.

מטרת הקורס הנה להגיע להבנה קרובה ככל האפשר של הדרך ההדרגתית להארה. לצורך כך נקרא קריאה קרובה בספר המקור, חיבורו של צונג קאפה "הדרך ההדרגתית להארה – החיבור הגדול", בתרגום לאנגלית, כמובן. בנוסף יוקדש פרק זמן קצר בכל שיעור להתנסות במדיטציה, על פי התקדמות הנושאים.

ציון הקורס יורכב מציון המבחן בסיום הקורס, וציוני המטלות שיוטלו במהלך הסמסטר.
חומר הקריאה לקורס יוצב כולו באתר הקורס בוירטואל-טאו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00