מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2271  החיפוש אחר האמצע
מר אביתר שולמןפרו"ס
1. סמסטר א' - פרוסמינריון - החיפוש אחר האמצע
הקורס יתמקד בעקרון של "דרך האמצע" ובביטויים השונים שקיבל במסורת הבודהיסטית. ליבו של הקרוס בחשיבתו של נגרג'ונה ובפרשנויות השונות לה זכתה במסורת ובמחקר. המושג המרכזי של נגרג'ונה הוא ה"ריקות". נראה כיצד עקרון זה מבוטא בספרות החכמה המושלמת, באסכולת המדהיאמיקה ("דרך האמצע") שנגרג'ונה ייסד, באסכולת - "התרגול היוגי" (יוגהצ'ארה, בעיקר אצל וסובנדהו), ובזרמים איזוטריים של הבודהיזם בהודו ובטיבט. דגש מיוחד יהיה בקורס על גישתו של הבודהיזם הטיבטי למושגי "האמצע" וה"ריקות". הלימוד יתבסס על קריאה בכתביהם של ההוגים המרכזיים של הבודהיזם המהאיאני. על-פי-רוב בתרגום לעברית.