מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2232  מסורות של חמלה
ד"ר חן למפרטפרו"ס
אחד הויכוחים המוכרים בחקר התרבויות הוא הויכוח בדבר השונה והמשותף לנסיון החיים של אנשים בתרבויות שונות; היחס בין האוניברסאלי למקומי: עד כמה מכתיבה התרבות בה אנו חיים את האופן שבו אנו חווים ומבינים את המציאות? האם לאנשים החיים בתרבות אחרת, יש גם מציאות אחרת? האם התרבות היא אינטרפרטציה מסוימת על חוויות אישיות אוניברסאליות, או שאולי היא הקובעת גם את החוויה עצמה?
את ההבדלים העמוקים והמהותיים בין תרבויות, קל יחסית לזהות בכל הנוגע לרעיונות, למושגים, אידיאות, השקפות-עולם, או לגבי טעם-אישי בלבוש ובאוכל. קשה יותר להבחין בהם בכל הנוגע לרגשות: אהבה, שנאה, כעס וקנאה – נדמה והם נחלתם המשותפת של כל התרבויות. אנשים בסין, באנגליה ובפרו, מתאהבים, מתאכזבים, מרגישים בושה ואוהבים את ילדיהם, באופנים שנדמים לנו דומים, או אפילו זהים.
הסמינר הנוכחי עוסק ב'חמלה', שהיא הרגש המתעורר בנו לנוכח כאבו וסבלו של הזולת, תוך נסיון לבחון את מופעיה התרבותיים וההיסטוריים השונים והדומים: החל ממושג החמלה היהודי-נוצרי, שהופיע בתרבות האירופית כמייצג של יחס אלוהי לבני-האדם; דרך המושג האתאיסטי-מודרני של הנטייה החברתית המולדת של האדם, כפי שהופיע אצל הפילוסופים הבריטיים במאה ה 18; והמשך במושג הבודהיסטי המיוחד של 'קורונה', אשר מדגים את המתח הפנימי בתפישה הבודהיסטית, הממליצה על 'איון' של הרגשות, אך בו בזמן מחייבת את הבודהיסט ברגש אוניברסאלי של חמלה.
בסמינר ננסה להתייחס גם להיבט החברתי של החמלה, ולבחון את הקשר בינה לבין אקטיביזם חברתי, מחד, ובינה לבין פוליטיקה צינית, מאידך.
הפרוס יתנהל כסדנא פתוחה. המשתתפים והמשתתפות יתבקשו לנהל 'מחקר אישי' בשאלה שמעניינת אותם בהקשרים לעיל, ולשתף את הקבוצה במימצאיהם.