מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0691.2886  גיאוגרפיה רגיונלית של מזרח אסיה
פרופ' משה ברורשו"ת


יסודות יחסי הגומלין שבין האדם לבין סביבתו במזרח אסיה, יציבות מול דינמיקה של תמורות במערכת יחסים זו. החלוקה המדינית הנוכחית של האזור, גורמיה, בעיותיה, עימותים טריטוריאליים וכלכליים הנובעים ממנה. הרקע הגיאוגרפי, הפיזי והאנושי, לפערים ברמת ההתפתחות בין חלקיו השונים של האזור.

סין: העם הגדול ביותר פרוש על פני מרחבים בעלי תכונות טבעיות מגוונות. השלכות תרבות ומשטר אחידים על אופי יחסי הגומלין עם תנאי סביבה שונים, על פערים בקצב הצמיחה הכלכלית ודרכי התמודדות עם מצבי מצוקה. אפיוני תהליכי האורבניזציה והתיעוש והשפעתם על תנועות אוכלוסין הפנימיות. תכונות המרחבים והאיכלוס של האזורים הלא סיניים של סין.

יפן: תהליכי צמיחה כלכלית ומודרניזציה מהירים בתנאי סביבות גיאוגרפיות מכבידות. השתקפות התשתית הטבעית בגידול ובתפרוסת האוכלוסיה, בתיעוש ובתהליכי הפיתוח הכללי. בעיות מקורות אנרגיה, חומרי גלם ומזון, התפתחות המרחב הכלכלי היפני במזרח אסיה.

אינדונסיה: מדינת איים ענקית עשירה במשאבים אך ברובה דלת אוכלוסין. הרקע וההשלכות של ריכוז קיצוני של אוכלוסיה צפופה באי ג'וה. גורמים סביבתיים להתפלגות האתנית המגוונת של האוכלוסיה, לפערים הגדולים ברמת הפיתוח הכלכלי, החברתי והמינהלי. בעיות תחבורה, מניעת פגיעות אקולוגיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/03/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/06/2006 בשעה 9:00