מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2268  היבטים מתודולוגיים בחקר סין המודרנית
ד"ר מרק מגזהפרו"ס
הנחלת הכלים הנחוצים למחקר אקדמי עצמאי במדעי הרוח בכלל, ולחקר ההסטוריה והספרות של סין המודרנית בפרט. דגשים על: בחירת נושא המחקר והגדרתו; חיפוש מקיף, איסוף ועיבוד החומר; הצגת המסקנות; שימוש נכון בציטוט, ועריכת ביבליוגרפיה. הקורס כולל תרגילים ביבליוגרפיים, ועבודה בספרייה.