מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.3374  יחסי סין רוסיה וצפ' מז' סין מעליית הצ'ינג עד נפילת מנצ'ו
ד"ר מרק גמזהסמינר
תולדות היחסים בין שתי השכנות הגדולות באסיה, והשלכותיהם על מנצ'וריה – חבל הארץ המורכב משלושת המחוזות חילונגג'יאנג, ג'ילין וליאונינג. ייסקרו עלייתו ונפילתו של העם המנצ'ו, שקיסריו שלטו בסין תחת השושלת האחרונה; ההגירה ההמונית למנצ'וריה של כפריים מצפון סין ממחצית המאה ה-19 ואילך; שינוי פני החבל עם הקמת מסילות הרכבת הרוסית והיפנית; התיישבות והגירה רוסית למנצ'וריה, וסיפורה של העיר חרבין; כיבוש צפון-מזרח סין ע"י יפן והקמת משטר הבובות מנצ'וקואו ב-1932; ההתנגדות לכיבוש, ושיתוף הפעולה עימו, עד תבוסת יפן במלחמת העולם השנייה.