מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.3809  חוטים של יוגה בפילוסופיה ההודית
ד"ר דן רוהסמינר ב.א.
הסמינר יתמקד במקומה וחשיבותה של היוגה בפילוסופיה ההודית. הציר שסביבו ייסוב הסמינר יהיה היוגה-סוטרה לפטנג'לי. נקרא יצירה זו מא' עד ת' בפניה מתמדת לפרשניו העיקריים של פטנג'לי, קלאסיים ומודרניים. נדון במושגי-יסוד במטאפיזיקה של היוגה ובשאלת הזיקה בין פרקטיקה ותיאוריה במסורת זו. הפגישות יתקיימו במתכונת של קבוצת-קריאה, והמשתתפים יידרשו לקריאה שוטפת משיעור לשיעור!