מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2264  יפן והמזרח התיכון: סוגיות ישנות, תגובות חדשות
ד"ר רחל שאולפרו"ס

משברי האנרגיה העולמיים משנת 1973 ו-1979 מצויים ללא ספק בשורה הראשונה של האירועים הבינלאומיים שהשאירו חותם כבד (המוגדרים אף כטראומה) עבור יפן בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה. עם זאת, מעטים הם המחקרים והפרסומים העוסקים בקשר הפוליטי שבין יפן לבין מזרח התיכון. בשנים האחרונות, רלוונטיות הקשר שבין יפן לבין מדינות מזרח התיכון הלכה וגברה על רקע השינויים המערכתיים והאזוריים (במזרח התיכון) כאחד.
1. בתום המלחמה הקרה, יפן הפכה למקור פוטנציאלי חשוב וכמעט בלעדי למתן סיוע חוץ
בילטרלי למדינות האזור.
2. עם השתתפות יפן בתהליך השלום האזורי - למרות הקיפאון, הקשיים והאתגרים המורכבים
הניצבים כיום בפני תהליך השלום - בעת חידושו, תהווה יפן מדינת מפתח להרחבת שיתוף
הפעולה הכלכלי והטכנולוגי בין מדינות האזור.
3. משתי הנקודות לעיל, הרי שיפן הופכת כיום לראשונה, אם תרצה בכך, לכוח פוליטי מייצב
חשוב במזרח התיכון.
האומנם תרחיש זה עשוי להתגשם? ומהן ההשלכות מכך לגבי מדיניות החוץ היפנית כלפי האזור? או שמא יפן תבחר לנקוט במימוש מדיניות "הפרופיל הנמוך" אשר אפיינה את יחסיה כלפי האזור שנים רבות?
קורס זה מבקש להדגיש את החשיבות המחקרית בנושא יחסי יפן והמזרח התיכון תוך העמקת ההבנה של האינטרסים והגישות הפוליטיות והכלכליות של יפן כלפי האזור. נסקור את ההתפתחות ההיסטורית והעכשווית של יחסים אלה תוך בחינת הפערים התרבותיים שבין יפן לעמי מזרח התיכון והאיסלאם. כמו כן, נבחן קשרים דיפלומטים אלה על רקע צורכי האנרגיה העצומים של יפן בנפט מזרח תיכוני בכלל ומהמפרץ הפרסי בפרט. נבחן סיכויי הידוק יחסי יפן – מדינות האזור על רקע האירועים ההיסטוריים והשוטפים במזרח התיכון, בינהם: הסכסוך הערבי-ישראלי, הסכסוך הבין ערבי (מלחמת המפרץ 1991) והערבי-מוסלמי (כדוגמת מלחמת איראן-עיראק 1980-1988) ותהליך השלום האזורי. יחסי יפן – ארה"ב והשפעתם על מדיניות יפן במזרח התיכון עשויים לספק אף הם הסבר חשוב נוסף בדבר מדיניות החוץ היפנית כלפי האזור ועל כן נעמיק גם במישור זה.
דרישות קדם: דרישות קדם: סיום שלושת שיעורי המבוא והתרגילים הערות: שבועיים מתום הקורס תוגש עבודה פרו-סמנריוניתהערות: דרישות הקורס: נוכחות במפגשים והגשת עבודה פרו-סמינריונית אשר תעסוק באחת מבין שאלות המחקר הרבות העוסקו