מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.3355  הקולנוע היפני
פרופ' סרפר צביקהסמינר
הסמינר יעסוק בתבניות הנרטיביות היסודיות ובאסתטיקה הייחודית של הקולנוע היפני כדי לבחון את ההקשרים המסורתיים/תרבותיים של קולנוע זה. יבחנו סרטים שונים מכל תקופותיו של הקולנוע היפני, החל מסרטים של במאים קלאסיים, כגון קורוסאווה, אוזו ומיזוגוצ'י, ועד לסרטיהם של במאים מודרניים, כגון מוריטה, איטאמי וקיטאנו.