מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.1003  מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותה
מר בועז עמיחישיעור
בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה בתת היבשת ההודית, החל ממקורותיה הקדומים ועד להתגבשותה של לאומיות הודית מודרנית תחת השלטון הקולוניאלי של אנגליה.

תת היבשת ההודית היא עולם רחב ומורכב, שעד לביסוס השלטון הבריטי במאה ה- 19 לא זכה לאחדות פוליטית. זהו עולם שהמגוון הלשוני בו הנו (ותמיד יהיה) עצום, כמו גם השוני במנהגים ובפולחן. מה איפה, אם בכלל, מאחד את העולם הזה מבחינה תרבותית, דתית, שלטונית רעיונית? זוהי השאלה עליה ננסה לענות במהלך שיעור המבוא.

הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 28/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 9:00