מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2117  אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימנו
ד"ר מרק גמזהשיעור

אפקט המגע עם המערב בהיסטוריה האינטלקטואלית של סין. ציוני הדרך המרכזיים בקורס: התעוררות העניין הסיני בתרבות החומרית המערבית והמאבק בין שמרנים לחסידי הרפורמות החל במלחמת האופיום השניה, דרך מלחמת סין-יפן ועד "מאה הימים"; מרד הבוקסרים ומשמעותו התרבותית; ההתמודדות של אינטלקטואלים סינים עם ספרות והגות מערבית בתקופת "הארבעה במאי" ואחריה; אימוץ ודחיית המודל הסובייטי בעידן מאו, "ומהפיכת התרבות"; היבטים ביחס הסיני למערב בתחילת המאה ה- 21.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/04/2006 בשעה 18:00