מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.3808  איך השחרור נראה?
ד"ר דן רוהסמינר ב.א.
הסמינר יוקדש למשנתם (הפילוסופית?) של שישה הוגי-דעות מפורסמים בהודו בת-זמננו: ראמה-קרישנה, ראמנה מהארישי, סוָאמי ויוקאננדה, שרי אורובינדו, ג'ידו קרישנמורטי וגנדהי, כמו גם לביוגרפיה של כל אחד מהם כפרשנות-חיה למשנתו. נקרא בטקסטים שחיברו ובקבצים של שיחות-עימם, תוך התמקדות בתפיסת השחרור שלהם, וננסה לברר כיצד הם מתייחסים למסורות פילוסופיות שונות ומושפעים מהן ובמה טמונה חדשנותם. בין היתר נדון בסוגיית היחסים בין מורה ותלמיד על-פי כל אחד מהם. המשתתפים יידרשו להציג בכתה רפרטים!