מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2062  אדריכלות וסביבה ביפן
מר אריה קוץשיעור
הקורס יעסוק בהתפתחות האדריכלות והגן היפני לאורך ההיסטוריה, בעיקר בהקשר האדריכלי האסתטי. במהלך הקורס יומחשו השפעות של אקלים וסביבה ושל התפתחות תרבותית ומגע עם תרבויות אחרות על התהוותה של תפיסת החלל ועל מכלול היצירה האדריכלית ביפן.
ההרצאות ילווו בכמות גדולה של שקופיות מדוגמאות חיות של אדריכלות מזרח אסיה בכלל ואדריכלות יפנית בפרט, מהמאה השמינית לספירה ועד לשנה זו.
נושאי הקורס:אקלים טבע ואדם; הבית היפני; אדריכלות דתית; "דרך התה"; הגן היפני; אדריכלות יפנית מודרנית; אדריכלות עכשווית ביפן.
עבודת גמר:
בסיום הקורס תוגש עבודה של תיעוד וניתוח של יצירה אחת לפי בחירת הסטודנט. תיעוד וניתוח היצירה יהיו מבחן להבנת החומר הנלמד ויישומו בתהליך של ניתוח יצירה אדריכלית ספציפית.
הערות: בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - להגיש עד 28.2.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף