מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2012  המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרטשיעור
למושג "מזרח" יש היסטוריה ארוכה המשתרעת לאחור עד לעולם העתיק. מושג זה, אשר עבר תהליכים שונים של גיבוש והשתנות, היווה, ועודו מהווה, נדבך משמעותי בהגדרה העצמית של האדם האירופי ("המערבי").
דרך סיפוריהם של פילוסופים, מדינאים, מצביאים, נוודים הרפתקנים, מיסיונרים וסוחרים ננסה להתחקות אחר האופן בו התבוננו אנשי אירופה על תרבויות "המזרח" – מן העת העתיקה ועד לימינו. הסיפורים מלמדים כי עוד לפני שהיה לאדם האירופי מושג עובדתי קלוש על תרבויות הודו וסין, כבר הספיק לגבש עולם-דימויים מגובש ומוצק לגביהן; נוכל גם להבחין כי דימויים אלו היו, ועודם, בעלי כוח-עמידה גבוה גם בתקופות מאוחרות יותר, בהן מגיע לאירופה שפע של אינפורמציה חדשה ומעניינת. נגלה כי השפעותיה של האינפורמציה החדשה על הדמיון האירופי היו תלויות במידה רבה במה שקרה באותו הזמן באירופה, ולאו דווקא בתרבויות "המזרח" עצמן. במקביל, ננסה להבחין עד כמה ניתן ללמוד מסיפורים אלו על "תרבויות המזרח" ומה הם מלמדים אותנו על מספריהם.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2006 בשעה 12:30