מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2096  "הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזשיעור
תולדות הזן בודהיזם ממקורותיו הדאואיסטים והבודהיסטים בסין של תקופת טאנג: המעבר שלו ליפן והשינויים שחלו בו עקב המעבר, התפתחות הזן היפני, הפילוסופיה והפרקטיקה הזנית, מושג הקואן ויישומו בזן, זן עם כל דבר: היישום של הזן בחיים שמעבר למנזר, הזן במערב במאה העשרים, זן והאומנות, פרדוקס השליטה ופתרונה בזן, זן – תורה רלבנטית או אקזוטיקה תמהונית?
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2006 בשעה 9:00