מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2126  הסובייקט היוצר: עיונים בהגות הודו וטיבט
מר אביתר שולמןשיעור
הקורס יבחן, במבט-על על השיטות הפילוסופיות שצמחו בתת-היבשת ההודית, את המעמד המיוחד המעניקות תפיסות רעיוניות אלה לסובייקט, ככוח היוצר ואפילו הבורא את העולם. נראה כיצד כל שיטה פילוסופית ממשיגה עקרון זה באופן אחר, ונותנת לו דגש התואם את שיטתה. נשאל מה הקשר בין הסובייקט לעצמי, לאני, ולמודעות. כמו-כן ננסה לבחון באופן ראשוני את המשמעות הפסיכולוגית של הריאליזציה של התובנה הפילוסופית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 9:00