מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2274  יחסי הגומלין בין ספרות ופוליטיקה בסין המודרנית
ד"ר מרק גמזהפרו"ס
הקורס יציג שתי גישות מנוגדות לתפקיד הסופר ויעודו בסין. מחד, ראשית התפיסה של ספרות ככלי במאבק הפוליטי בתחילת המאה ה-20; ההתגייסות של סופרים צעירים למאמצי הרפורמה בתקופת ה"ארבעה במאי"; ספרות "מהפכנית" ו"פרולטרית" מאז מחצית שנות ה-20, וספרות פטריוטית במהלך מלחמת סין-יפן; הספרות ככלי שרת של המפלגה הקומוניסטית, מתחילת שנות ה-40 ודרך כל "עידן מאו"; הרדיפות נגד סופרים במהפיכת התרבות, ותופעת "ספרות הפצועים" בשנות ה-80. מאידך: הספרות כמוצר בידורי; כבריחה מדרישות הפוליטיקה או כאידיואלוגיה אלטרנטיבית; ספרות מקומית כחלופה לספרות "לאומית".