מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.1001  מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה
ד"ר אסף גולדשמידטשיעור

הציביליזציה הסינית עיצבה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם לאורך אלפי שנים במדינות מזרח-אסיה. בימינו אלה היא הולכת ותופסת מקום מרכזי יותר ויותר גם בעולם המערבי. בשיעור זה נסקור את התפתחותה של הציביליזציה הסינית, מראשיתה באלף השני לפנה"ס ועד לאמצע המאה התשע-עשרה. נבחן את המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של הציביליזציה הסינית, ונעמוד על גילויים של אחדות ושוני בעולם הסיני.
הערות: לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה ההשתתפות בתרגיל המבוא חובה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/05/2006 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/07/2006 בשעה 9:00