מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.3812  קיום העולם החיצוני בפילוסופיה ההודית
פרופ' שלמה בידרמןסמינר
בסמינר זה נעסוק באחד הויכוחים הפילוסופים המרתקים שהתפתחו בהגות ההודית בין שני זרמים שהם לכאורה אנטי-ריאליסטים (דוחים את אפשרות ההכרה הישירה של המציאות החיצונית) – זה שבין הפילוסוף ההינדואיסטי שנקרה ובין עמדותיה של אסכולת היוגצ'רה הבודהיסטית. במהלך הסמינר נתחקה אחר השלכותיה המטפיסיות, הכרתיות ודתיות של העמדה האנטי-ריאליסטית בפילוסופיה ההודית.
ביבליוגרפיה מפורטת תחולק באחת הפגישות הראשונות של הסמינר. השתתפות בסמינר תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת ולהגשת רפרטים כתנאי מוקדם להגשת עבודה סמינריונית.
דרישות קדם: שיעור המשך + תרגיל בפילוסופיה הודית