מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0687.2115  תולדות קוריאה המסורתית והמודרנית
ד"ר אלון לבקוביץשיעור
בשיעור זה נסקור את התפתחותה של קוריאה משנת 2,333 לפני הספירה עד למחצית המאה ה-19 לספירה. במהלך הקורס נדון בתהליכי עלייתן וירידתן של הממלכות בקוריאה ומערכות היחסים שלהן עם מדינות וממלכות באזור, וכן את תהליך התפתחות המדינה הקוריאנית. סוגיות נוספות שיידונו במהלך הקורס יעסקו ביחסי חברה מדינה, דת, שפה ואמנות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/05/2006 בשעה 18:00