בחינות החוג לאנגלית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
בחינת כניסהבחינת בית
או עבודה
20/01/20069:0012/05/20069:00
מיקום בספרות אמריקנית מודרניתפרופ חנה וירט נשר 09/02/20069:0005/04/200618:00
מבוא לתרבות אנגליהד"ר ארין הנריקסון 12/02/200616:0007/04/20069:00
נתוח שירהד"ר קרן אלקלעי גוט 14/02/20069:0024/03/20069:00
שירה רומנטיתגב' עידית אלפנדרי15/02/20069:0007/04/20069:00
ספרות לפני מלחמת האזרחיםד"ר מלאת שמיר 16/02/20069:0017/05/200618:00
סיפורת פוסט-מודרניסטיתגב יעל מאורר 17/02/20069:0019/05/20069:00
מבוא לתיאוריהד"ר שירלי שרון זיסר 19/02/20069:0009/04/20069:00
הנובלה הויקטוריאניתד"ר אילנה גומל 21/02/200616:0024/05/200618:00
מילה ומראהגב סוניה וינר 24/02/20069:0014/06/200618:00
דרמה יעקוביניתגב לינדה שטרייט 27/02/200612:3031/03/20069:00
המאה ה-18 המאה הארוכהד"ר ארין הנריקסון 01/03/200612:3026/04/200618:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מילטוןד"ר מרים באום 19/06/200612:3015/08/20069:00
תיאוריה של סיפורתפרופ חנה וירט נשר 22/06/200612:3002/08/200612:30
מיקצב וריתמוס בשירה 23/06/20069:0011/08/20069:00
ג'ין אוסטין ויוצרות בדורהגב אמי גרנאי 27/06/20069:0008/08/20069:00
מבוא לתרבות אמריקהד"ר הדה בן בסט 28/06/200616:0001/08/20069:00
סיפורי אגדותד"ר מרים באום 29/06/200612:3013/08/200612:30
ספרות הרינסאנסגב אנה קיסין-שכטר 02/07/200612:3006/08/20069:00
מפלצות, מיתוסים ומיסתוריןד"ר ארין הנריקסון 05/07/200616:0017/08/200612:30
שקספירגב' לינדה שטרייט10/07/20069:0017/08/20069:00
דיקנסגב גליה בנזימן 11/07/200612:3014/08/20069:00
שירה אמריקנית עכשוויתד"ר קרן אלקלעי גוט 12/07/20069:0017/08/20069:00
סיפורת אמריקנית מוקדמתד"ר הדה בן בסט 14/07/20069:0016/08/20069:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.