קורסי ביה"ס לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

מערכת לימודים לתואר שני בתכנית ללימודי מדעי הדתות

קורסי חובה

מסגרת 625

לימודי התואר השני

סמינר אינטגרטיבי

מסגרת 620

סמינר מתודולוגי

מסגרת 620

סמינרים מיוחדים

מסגרת 620

דת, פוליטיקה ומדינה

מסגרת 620

דת, היחיד והחברה

מסגרת 620

דתות בעולם העתיק

מסגרת 620

לימודי הנצרות

מסגרת 620

לימודי אסלאם

מסגרת 620

לימודי יהדות

מסגרת 620

דתות המזרח הרחוק

מסגרת 620

פילוסופיה של הדת

מסגרת 620

דת וספרות

מסגרת 620

מערכת לימודים לתואר שני בתכנית ללימודי מדעי הדתות
קורסי חובה
מסגרת 625
0697.1002.01מבוא למדעי הדתות
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'שיעורג'18-16גילמן326
ה'18-16גילמן326
0697.1005.01תרגיל מבואי במדעי הדתות
גב' שירי לב אריסמ' א'תרגילג'20-18גילמן278
0697.1005.02תרגיל מבואי במדעי הדתות
גב' שירי לב אריסמ' א'תרגילה'16-14גילמן280
לימודי התואר השני
סמינר אינטגרטיבי
מסגרת 620
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
סמינר מתודולוגי
מסגרת 620
סמינרים מיוחדים
מסגרת 620
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
יינתן בשפה האנגלית **
0697.4041.01אלוהים של הפילוסופים
ד"ר פרוגל שיסמ' א'סמינרג'12-10גילמןא361
ד'12-10גילמן456
תלמיד שלמד קורס זה בעבר במסגרת החוג לפילוסופיה אינו זכאי
0697.4042.01דת וספרות: ישו בספרות המודרנית
ד"ר עמנואלה רובינשטייןשנתיסמינרג'14-12גילמן277
דת, פוליטיקה ומדינה
מסגרת 620
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' יוסף מאליסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן281
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
0654.5151.01בין דת ללאום: הבניית זהויות בעיראק
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן307
ה'12-10גילמן307
0687.3378.01סוגיות בהינדואיזם פוליטי
גב' רוני פרצ'קסמ' א'סמינרג'12-8גילמן262
0698.4004.01דת ופוליטיקה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'הדרכה אישיתב'16-14
דת, היחיד והחברה
מסגרת 620
0669.4094.01התרבות הפופולארית והתרבות העילית
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' ב'סמינרג'20-18גילמן260
0659.7020.01המדע הביניימי בין אורתודוקסייה למינות
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא317
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' יוסף מאליסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן281
0659.7022.01קבלה ומודרנה - מגאורג וכטר לגרשום שלום
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'12-10גילמןא317
0631.4144.01מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרד'14-12ווב105
0654.5151.01בין דת ללאום: הבניית זהויות בעיראק
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן307
ה'12-10גילמן307
0677.4667.01הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן323
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0687.3371.01קווים מקבילים: בודהיזם ופסיכואנליזה
ד"ר אסתר פלדסמ' א'סמינרא'12-10גילמן260
ה'14-12גילמן260
0618.3808.01איך השחרור נראה ?
ד"ר דן רוהסמ' א'סמינרב'16-12גילמןא361
0657.3002.01קריאה במיסטיקה של ימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן277
דתות בעולם העתיק
מסגרת 620
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
0677.4017.01המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר,
פרופ' עלי יסיף
שנתיסמינרב'14-12קרטר203
0671.4506.01הולדת האבות-סמלים והתנהגות סמלית בתקופה הניאוליתית בלבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'16-14גילמן261
סמ' ב'ב'16-14גילמןא317
0671.4253.01כפירה,אינטריגות ושערוריות בתקופת עמרנה
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'סמינרד'18-16גילמןא317
סמ' ב'ד'18-16גילמןא317
0671.4511.01שנים עשר האלים האולימפיים בעולם היווני רומי
פרופ' רול ישראלסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן323
ג'16-14גילמן323
לימודי הנצרות
מסגרת 620
0659.7020.01המדע הביניימי בין אורתודוקסייה למינות
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא317
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' יוסף מאליסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן281
0659.7022.01קבלה ומודרנה - מגאורג וכטר לגרשום שלום
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'12-10גילמןא317
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
0677.4029.01הקונברסוס והיהודים בימי הביניים וברנסאנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
0618.4691.01שפינוזה - על גאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרה'14-12גילמן262
סמ' ב'ה'16-14גילמן260
0690.4902.01האשה בנצרות הקדומה ובגנוזיס
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג104
0657.3002.01קריאה במיסטיקה של ימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן277
0698.4004.01דת ופוליטיקה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'הדרכה אישיתב'16-14
לימודי אסלאם
מסגרת 620
0631.4144.01מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרד'14-12ווב105
0654.5151.01בין דת ללאום: הבניית זהויות בעיראק
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן307
ה'12-10גילמן307
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
לימודי יהדות
מסגרת 620
0659.7022.01קבלה ומודרנה - מגאורג וכטר לגרשום שלום
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרד'12-10גילמןא317
0659.6220.01היהדות כתרבות פרשנית: כתבי חז"ל ומשמעויותיהם
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן277
0659.3032.01הפילוסופיה של משה מנדלסון
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
0677.4017.01המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר,
פרופ' עלי יסיף
שנתיסמינרב'14-12קרטר203
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
0677.4667.01הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן323
0677.4029.01הקונברסוס והיהודים בימי הביניים וברנסאנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0671.4506.01הולדת האבות-סמלים והתנהגות סמלית בתקופה הניאוליתית בלבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'16-14גילמן261
סמ' ב'ב'16-14גילמןא317
0680.5000.01סיפור ושורשו: מוטיבים מיסטיים
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0680.5010.01אלוהים בשירה העברית החדשה
פרופ' בועז ערפליסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג211
0618.4691.01שפינוזה - על גאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרה'14-12גילמן262
סמ' ב'ה'16-14גילמן260
0690.4205.01סוגיות בפרשנות המקרא הקראית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0690.4700.01צמצום כפשטו ושלא כפשטו בקבלת האר"י
ד"ר יורם יעקבסוןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג207
ד'14-12רוזנברג207
0690.4701.01גילגול נשמות בקבלה הקלאסית
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-18רוזנברג107
ב'20-18רוזנברג107
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
0626.4079.01אוטוביוגרפיה יהודית-אמריקנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'סמינרב'16-14ווב101
דתות המזרח הרחוק
מסגרת 620
0618.4823.01ג'ונג-יונג: דרך האמצע וקיומה **
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרה'12-8
0687.3371.01קווים מקבילים: בודהיזם ופסיכואנליזה
ד"ר אסתר פלדסמ' א'סמינרא'12-10גילמן260
ה'14-12גילמן260
0618.3808.01איך השחרור נראה ?
ד"ר דן רוהסמ' א'סמינרב'16-12גילמןא361
0687.3378.01סוגיות בהינדואיזם פוליטי
גב' רוני פרצ'קסמ' א'סמינרג'12-8גילמן262
0687.3368.01דת ומיתולוגיה בסין
ד"ר מאיר שחרסמ' ב'סמינרב'14-10רקנאטי301
0687.3370.01הריקות והצורה- עיונים בסוטרת הלב
פרופ' יעקב רזסמ' ב'סמינרג'12-8גילמן262
0618.3809.01חוטים של יוגה בפילוסופיה ההודית
ד"ר דן רוהסמ' ב'סמינרב'20-16גילמןא319
פילוסופיה של הדת
מסגרת 620
0659.7020.01המדע הביניימי בין אורתודוקסייה למינות
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא317
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0659.6220.01היהדות כתרבות פרשנית: כתבי חז"ל ומשמעויותיהם
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן277
0659.3032.01הפילוסופיה של משה מנדלסון
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
0618.4691.01שפינוזה - על גאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרה'14-12גילמן262
סמ' ב'ה'16-14גילמן260
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית **
פרופ' יהושע רוססמ' א'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'16-14גילמןא361
0618.4823.01ג'ונג-יונג: דרך האמצע וקיומה **
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרה'12-8
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0687.3370.01הריקות והצורה- עיונים בסוטרת הלב
פרופ' יעקב רזסמ' ב'סמינרג'12-8גילמן262
0618.3809.01חוטים של יוגה בפילוסופיה ההודית
ד"ר דן רוהסמ' ב'סמינרב'20-16גילמןא319
דת וספרות
מסגרת 620
0680.5000.01סיפור ושורשו: מוטיבים מיסטיים
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0680.5010.01אלוהים בשירה העברית החדשה
פרופ' בועז ערפליסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג211
0690.4205.01סוגיות בפרשנות המקרא הקראית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-18רוזנברג107
ב'20-18רוזנברג107
0626.4079.01אוטוביוגרפיה יהודית-אמריקנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'סמינרב'16-14ווב101
0697.4042.01דת וספרות: ישו בספרות המודרנית
ד"ר עמנואלה רובינשטייןשנתיסמינרג'14-12גילמן277