קורסי החוג לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

תחומי לימוד:

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

ד. פילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

ו. אסתטיקה

ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית

לימודי התואר השני

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

לימודי התואר הראשון
שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'שיעורה'12-10גילמן144
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורה'18-16גילמן223
0618.1012.01מבוא ללוגיקה
פרופ' ענת בילצקי,
ד"ר ענת מטר,
ד"ר אלי דרזנר
סמ' א'שיעורא'16-14גילמן223
קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
0618.1012.02מבוא ללוגיקה
מר נדב מטלוןסמ' א'תרגילא'18-16גילמן319
0618.1012.03מבוא ללוגיקה
מר אלי שפיצרסמ' א'תרגילא'20-18גילמן320
0618.1012.04מבוא ללוגיקה
מר שחר לריסמ' א'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1012.05מבוא ללוגיקה
גב' נועה ליבוביץסמ' א'תרגילב'18-16גילמן362
0618.1012.06מבוא ללוגיקה
מר אסף הרשקוסמ' א'תרגילג'10-8גילמן319
0618.1012.07מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילג'14-12גילמן319
0618.1012.08מבוא ללוגיקה
מר שמואל אלמכיאססמ' א'תרגילג'20-18גילמןא361
0618.1012.09מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילד'12-10גילמןא317
0618.1012.10מבוא ללוגיקה
מר עמיחי פישרסמ' א'תרגילד'14-12גילמן319
0618.1012.11מבוא ללוגיקה
מר עמיחי פלגיסמ' א'תרגילה'10-8גילמן319
0618.1012.12מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילה'14-12גילמן319
0618.1012.13מבוא ללוגיקה
מר תומר ששונקיןסמ' א'תרגילה'20-18גילמן319
קריאה מודרכת א'
0618.1068.01ק"מ א' - קבוצה א'
גב' מורן גודססמ' א'תרגילא'18-16גילמןא319
0618.1068.02ק"מ א' - קבוצה ב'
מר זיו נוימןסמ' א'תרגילא'20-18גילמןא319
0618.1068.03ק"מ א' - קבוצה ג'
גב' ענת אשרסמ' א'תרגילב'14-12גילמןא319
0618.1068.04ק"מ א' - קבוצה ד'
גב' ארנה רביבסמ' א'תרגילג'14-12גילמןא319
0618.1068.05ק"מ א' - קבוצה ה'
מר רם טובולסקיסמ' א'תרגילג'20-18גילמןא319
0618.1068.06ק"מ א' - קבוצה ו'
מר נועם הופרסמ' א'תרגילד'14-12גילמןא319
0618.1068.07ק"מ א' - קבוצה ז'
מר פיוטר שמוגליאקובסמ' א'תרגילה'14-12גילמןא319
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן144
0687.2010.01מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'שיעורב'12-10גילמן144
0618.1041.01מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' א'שיעורב'16-14גילמן223
0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקא')-מהי יהדות ומיהם היהודים
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורג'12-10ווב001
0618.1018.01מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן223
0618.1019.01מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברסמ' א'שיעורג'18-16גילמן144
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן223
קריאה מודרכת א'
0618.1068.08ק"מ א' - קבוצה א'
גב' מיכל סגלסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן319
0618.1068.09ק"מ א' - קבוצה ב'
מר נדב ארביבסמ' ב'תרגילא'20-18גילמן320
0618.1068.10ק"מ א' - קבוצה ג'
גב' נוגה נץסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1068.11ק"מ א' - קבוצה ד'
מר אורן מגלסמ' ב'תרגילב'14-12גילמןא361
0618.1068.12ק"מ א' - קבוצה ה'
גב' ענת אשרסמ' ב'תרגילג'16-14גילמן319
0618.1068.13ק"מ א' - קבוצה ו'
מר אורי עציוניסמ' ב'תרגילה'14-12גילמןא361
0618.1068.14ק"מ א' - קבוצה ז'
מר שמואל רותםסמ' ב'תרגילה'16-14גילמן319
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1010.02מבוא ללוגיקה פילוסופית**
מר עפר שמאיסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן278
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה
0618.1042.02מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן144
0618.1018.02מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן144
0618.1037.02מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן144
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0618.1016.02מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0618.1019.02מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן144
שיעורי שנים ב'-ג'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.01פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר ענת מטרסמ' א'שיעורב'18-16גילמן282
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.01ק"מ ב' - קבוצה א'
מר גיא אלגת סמ' א'תרגילא'12-10גילמן319
ד'12-10גילמןא319
0618.2068.02ק"מ ב' - קבוצה ב'
מר עידן שמעוניסמ' א'תרגילא'20-18גילמן319
ג'20-18גילמן319
0618.2068.03ק"מ ב' - קבוצה ג'
מר עירא אבנריסמ' א'תרגילב'10-8גילמן319
ה'10-8גילמןא319
0618.2068.04ק"מ ב' - קבוצה ד'
מר דני טנאסמ' א'תרגילב'16-14גילמןא319
ד'16-14גילמן319
0618.2068.05ק"מ ב ' - קבוצה ה'
מר תדהר נירסמ' א'תרגילג'14-12גילמן262
ה'18-16גילמן319
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
הטקסטים שייקראו בכל קבוצה וקבוצה מיוחדים לה
0618.2069.07ק"מ ג' - קבוצה א'
גב' הגר מסחריסמ' א'תרגילב'10-8גילמןא319
0618.2069.08ק"מ ג' - קבוצה ב'
גב' מירב אלמוגסמ' א'תרגילג'18-16גילמן319
0618.2069.09ק"מ ג' - קבוצה ג'
מר מנחם גולדנברגסמ' א'תרגילה'16-14גילמן320
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.02פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר ענת מטרסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן282
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.06ק"מ ב' - קבוצה א'
מר אורי רוטלויסמ' ב'תרגילא'20-18גילמן319
ג'20-18גילמן319
0618.2068.07ק"מ ב' - קבוצה ב'
גב' רועית דהןסמ' ב'תרגילב'14-12גילמןא319
ה'12-10גילמן318
0618.2068.08ק"מ ב' - קבוצה ג'
מר גיא אלגת סמ' ב'תרגילב'10-8גילמן320
ד'10-8גילמן320
0618.2268.02קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
מר רם טובולסקיסמ' ב'תרגילה'18-16גילמןא361
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
הטקסטים שייקראו בכל קבוצה וקבוצה מיוחדים לה
0618.2069.01ק"מ ג' - קבוצה א'
מר יניב איצקוביץסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן319
0618.2069.02ק"מ ג' - קבוצה ב'
גב' הגר מסחריסמ' ב'תרגילב'10-8גילמןא319
0618.2069.03ק"מ ג' - קבוצה ג'
גב' חגית אלדמעסמ' ב'תרגילג'12-10גילמן319
0618.2069.04ק"מ ג' - קבוצה ד'
גב' איריס מאירסמ' ב'תרגילד'14-12גילמן319
0618.2069.05ק"מ ג' - קבוצה ה'
גב' גלית ענבר ישראליסמ' ב'תרגילה'10-8גילמןא319
0618.2069.06ק"מ ג' - קבוצה ו'
מר נמרוד מתןסמ' ב'תרגילה'18-16גילמן319
תחומי לימוד:
שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)
שיעורי בחירה (מסגרת 124)
א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה
סמסטר א'
0618.2350.01תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורג'16-14גילמן279
0618.2351.01תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה
גב' זואי גוטצייטסמ' א'תרגילה'16-14גילמן304
שיעורי בחירה
0662.2052.01משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' א'שיעורא'16-14גילמן326
0618.2648.01פרקים במשנתו של אפלטון
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורא'18-16גילמן305
0618.2179.01בעיית התודעה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורב'14-12גילמן307
סמינרים
0618.3796.01תחושה ודימיון בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן319
ה'18-16גילמןא319
0618.3798.01משמעות ויזואלית: בין האסתטי לאתי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרב'20-16גילמן262
0618.3752.01דרידה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרג'12-8גילמןא319
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2265.01ניטשה - הולדת הטרגדיה
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן304
0618.2170.01החיפוש אחר האמת
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן304
0618.2925.01קירקגור: על אמונה ואהבה
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן307
0618.2943.01סוקרטס ולאקאן: קריאה בדיאלוגים אפלטוניים
גב' חגית אלדמעסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן305
סמינרים
0618.3797.01פילוסופית הטבע ("פיסיקה") לאריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא319
ה'18-16גילמןא319
0659.7031.01מקאנט עד הגל: אידאליזם בתר-קנטיאני
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'סמינרג'16-12גילמן262
0618.3786.01לייבניץ - סוגיות נבחרות
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'סמינרד'14-10גילמןא361
ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון
סמסטר א'
0618.7458.01לוגיקה - שיעור המשך **
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן307
0618.7458.02תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'תרגילה'18-16גילמן307
**תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה+מבוא ללוגיקה פילוסופית
0618.2401.01פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'שיעורד'14-12גילמן307
0618.2402.01תרגיל צמוד לנ"ל - לשון
מר אורן מגלסמ' א'תרגילג'14-12גילמן307
שיעורי בחירה
0618.2946.01ויטגנשטיין ועקיבה אחר כלל
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'שיעורא'14-12גילמן307
0618.2809.01מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'16-14גילמן282
0662.1450.01מבוא לרטוריקה
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורג'16-14גילמן280
0618.2911.01מטאפורות ייצוגים ותמונות
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'12-10גילמן307
0618.2805.01יצירת אמנות כסמל
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'16-14גילמן278
סמינרים
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית **
פרופ' יהושע רוססמ' א'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'16-14גילמןא361
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
0618.4818.01משמעות והוראה **
פרופ' הילרי פטנאםסמ' א'סמינרא'20-16גילמןא317
ד'16-14גילמןא319
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
** בשפה האנגלית, יחל בתאריך 4.1.06 יוכר כ-2 ש"ס
0618.3752.01דרידה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרג'12-8גילמןא319
0618.3805.01לשון דתית, לשון חילונית
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'סמינרג'14-12גילמןא361
ד'12-10גילמןא361
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2945.01על הוודאות - לודוויג ויטגנשטיין
מר יניב איצקוביץסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן279
סמינרים
0618.3543.01סמנטיקה ומדידה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
0618.4825.01ויטגנשטיין - חקירות פילוסופיות**
ד"ר ערן גוטרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמן261
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי הב.א.
ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני מבואות:
מבוא לפילוסופיה הודית ומבוא לפילוסופיה סינית.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'12-10גילמן307
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל- סינית
מר אורי תבורסמ' א'תרגילב'16-14גילמן361
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן279
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
מר איתי אהרהסמ' א'תרגילג'12-10גילמן304
0618.2224.02תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' שולמית אפשטייןסמ' א'תרגילד'16-14גילמן306
שיעורי בחירה
0687.2269.01פילוסופיה של דרך
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'פרו"סא'12-10גילמן277
ג'12-10גילמן277
** יחשב כשיעור בחירה
0687.2127.01הטונג-שו ופרשנותו
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'שיעורא'14-12גילמן278
0618.2904.01הפילוסופיה של הפרישות ההודית
ד"ר דן רוהסמ' א'שיעורב'18-16גילמן307
0618.2931.01לשאת את העולם כולו על כתפיך - הפילוסופיה של הדהרמה
גב' מיה טבתסמ' א'שיעורד'12-10גילמן307
0618.2947.01סרסווטי - המציאות הלשונית של אלת השפה
גב' מיה טבתסמ' א'שיעורד'14-12גילמן279
0687.2071.01הדרך ההדרגתית להארה
מר בועז עמיחיסמ' א'שיעורה'12-10גילמן280
סמינרים
0618.3808.01איך השחרור נראה ?
ד"ר דן רוהסמ' א'סמינרב'16-12גילמןא361
0618.3812.01קיום העולם החיצוני בפילוסופיה ההודית
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'סמינרד'12-8גילמן319
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן223
0687.2275.01דאו ודהרמה
ד"ר גליה פת-שמירסמ' ב'פרו"סב'14-10גילמן317
** יחשב כשיעור בחירה
0618.2928.01סוגיות בפילוסופיה הודית עתיקה וחדשה
ד"ר דן רוהסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן306
0687.2126.01הסובייקט היוצר: עיונים בהגות הודו וטיבט
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן306
0687.2128.01הבודהיזם בתחילת דרכו
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן307
0687.2012.01המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרטסמ' ב'שיעורד'20-16דן-דוד002
0687.2134.01מוות לידה ומה שבינהם
מר בועז עמיחיסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן278
סמינרים
0618.3810.01גואן דזה: הפרקים הפסיכולוגיים
פרופ' יואב אריאל,
ד"ר גליה פת-שמיר
סמ' ב'סמינרא'12-8גילמן262
0618.3809.01חוטים של יוגה בפילוסופיה ההודית
ד"ר דן רוהסמ' ב'סמינרב'20-16גילמןא319
0687.3370.01הריקות והצורה- עיונים בסוטרת הלב
פרופ' יעקב רזסמ' ב'סמינרג'12-8גילמן262
ד. פילוסופיה של הדת ופילוסופיה יהודית
סמסטר א'
0618.2209.01פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
ד"ר נחמה ורביןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן306
0618.2213.01תרגיל צמוד לנ"ל - דת
מר יואב מירבסמ' א'תרגילג'20-18גילמן306
0690.2600.01קריאה במורה נבוכים
מר גודמן מיכהשנתישיעורד'12-10גילמן282
**קריאה במורה נבוכים נחשב לשיעור המשך "פילוסופיה יהודית"
שיעורי בחירה
0662.2052.01משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' א'שיעורא'16-14גילמן326
0690.3600.01גאולה בדרך גיאומטרית: קריאה באתיקה של שפינוזה
מר יובל ג'ובנישנתישו"תג'16-14רוזנברג102
0618.2135.01שפינוזה, אלהים וההמון: קריאה במאמר תיאולוגי-מדיני
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורג'18-16גילמן306
סמינרים
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית **
פרופ' יהושע רוססמ' א'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'16-14גילמןא361
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
0697.4041.01אלוהים של הפילוסופים
ד"ר פרוגל שיסמ' א'סמינרג'12-10גילמןא361
ד'12-10גילמן456
זהה לקורס 0618.3564.01
0618.3805.01לשון דתית, לשון חילונית
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'סמינרג'14-12גילמןא361
ד'12-10גילמןא361
0690.3650.01מילה ותמונה - שירה ונבואה אצל אבן גבירול ויהודה הלוי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'16-14רוזנברג206
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0659.3032.01הפילוסופיה של משה מנדלסון
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
0618.2925.01קירקגור: על אמונה ואהבה
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן307
0690.1603.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקב')-מהי יהדות ומיהם היהודים*
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
** תנאי קדם: השתתפות בחלק א' של הקורס
0690.1601.01מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן281
ה'16-14גילמן144
0618.2944.01לעשות פילוסופיה יהודית עם פטיש! ניטשה על יהודים ויהדות
מר יובל ג'ובניסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן306
0618.2924.01אמונה ורציונליות
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן306
סמינרים
0662.3066.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'סמינרג'16-14גילמןא319
ד'12-10גילמןא319
0618.3562.01תיאוריות של טוב ורע בפילוסופיה הנוצרית של ימה"ב
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'12-8גילמןא361
ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:
מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.7585.01פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורב'14-12גילמן280
0618.7584.01תרגיל צמוד לנ"ל- פוליטית
מר נדב ארביבסמ' א'תרגילא'20-18גילמן306
0618.7584.02תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית
מר אלי שפיצרסמ' א'תרגילה'12-10גילמן306
0618.2601.01תורת המוסר - שיעור המשך
גב' נופר שמעוניסמ' א'שיעורה'14-12גילמן278
0618.2602.01תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר
מר יואב מירבסמ' א'תרגילא'16-14גילמן306
שיעורי בחירה
0618.2926.01על מושג התקווה: קאנט, בלוך, קאמי
גב' איריס מאירסמ' א'שיעורא'18-16גילמן278
0618.2689.01מיל: מוסר ופוליטיקה
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורב'12-10גילמן279
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן223
0608.1140.01סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית וסופרת
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג001
0910.1100.01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' א'שיעורה'18-16גילמן221
סמינרים
0618.3528.01דיון בבעיות אקטואליות
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'סמינרא'16-12גילמן319
0608.3111.01מגדר: זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינרב'14-10רוזנברג206
** תנאי קדם : "מבוא לפילוסופיה פמניסטית" או באישור המרצה
0618.3806.01מרקוזה - "ארוס וציוויליזאציה"
ד"ר צבי טאוברסמ' א'סמינרג'14-12גילמן320
ה'14-12גילמן320
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2780.01תומס מורוס: אוטופיה
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן306
0618.2570.01יום: עקרוני המוסר
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן278
0608.1135.01אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן282
0680.3012.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
ד"ר רן הכהן,
פרופ' טניה רינהרט
סמ' ב'שיעורד'18-16גילמן326
0668.2076.01הפילוסופים של הנאורות בצרפת
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'שו"תה'16-14ווב103
0618.2949.01תפיסת הניכור מרוסו עד מארקס
מר יפתח גולדמןסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן306
סמינרים
0618.3803.01אתיקה של אי הסכמה
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן320
ג'12-10גילמן320
0618.3567.01שלושה מושגים של חירות: רוסו, ברלין ופוקו
ד"ר אילנה ארבלסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא319
ג'18-16גילמןא319
0618.3562.01תיאוריות של טוב ורע בפילוסופיה הנוצרית של ימה"ב
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'12-8גילמןא361
0910.3200.01סביבה, חברה, גלובליזציה**
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' ב'סמינרד'16-12דן-דוד107
0618.3813.01קריאה ב"על החינוך האסתטי" של פרידריך שילר
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן320
ה'16-14גילמןא319
ו. אסתטיקה
סמסטר א'
0618.2400.01אסתטיקה - שיעור המשך
פרופ' רות רונןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן280
0618.2300.01תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' מיכל סגלסמ' א'תרגילג'18-16גילמן305
0618.2300.02תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' רונה כהןסמ' א'תרגילד'16-14גילמן304
שיעורי בחירה
0618.2941.01עמנואל לוינס: כוליות והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורא'16-14גילמן280
0618.2920.01המכתב הגנוב: פו, לאקאן, דרידה
פרופ' רות רונןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן278
0626.2315.01שירה רומנטית
ד"ר עידית אלפנדריסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג104
ה'14-12רוזנברג107
0618.2923.01פילוסופיה קוראת אמנות - אמנות קוראת פילוסופיה
ד"ר חיים דעואל-לוסקיסמ' א'שיעורג'20-18גילמן307
0618.2911.01מטאפורות ייצוגים ותמונות
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'12-10גילמן307
0618.2805.01יצירת אמנות כסמל
גב' מיכל גלסמ' א'שיעורה'16-14גילמן278
סמינרים
0618.3798.01משמעות ויזואלית: בין האסתטי לאתי
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרב'20-16גילמן262
0618.3806.01מרקוזה - "ארוס וציוויליזאציה"
ד"ר צבי טאוברסמ' א'סמינרג'14-12גילמן320
ה'14-12גילמן320
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2943.01סוקרטס ולאקאן: קריאה בדיאלוגים אפלטוניים
גב' חגית אלדמעסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן305
0618.2948.01אמנות ופילוסופיה של היומיום
מר מנחם גולדנברגסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן305
סמינרים
0618.3799.01מחשבה ודימוי
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן277
0618.3807.01אהבה ומיניות
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן361
ה'14-12גילמן361
0618.3813.01קריאה ב"על החינוך האסתטי" של פרידריך שילר
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן320
ה'16-14גילמןא319
0618.4821.01פילוסופיה וביקורת הספרות**
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן261
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. באישור המרצה
ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית
סמסטר א'
שיעורי בחירה
0618.2946.01ויטגנשטיין ועקיבה אחר כלל
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'שיעורא'14-12גילמן307
0659.6228.01הסטוריה אינטלקטואלית א' (קורס תשתית)
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן326
0618.2809.01מחשב, מחשבה, חברה
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'16-14גילמן282
0659.5291.01חקר החיים: ארגון ואבולוציה (קורס תשתית)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'שיעורד'16-14גילמן278
0659.7028.01סדר, כאוס ומורכבות
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורד'16-14גילמן281
0910.1100.01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' א'שיעורה'18-16גילמן221
סמינרים
0659.5146.01פילוסופיה של הביולוגיה
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'סמינרג'16-12גילמן261
0618.3555.01הדיאלוג הפילוסופי והצגת סגנון חיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' א'סמינרד'12-8גילמן323
סמסטר ב'
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן281
0659.5287.01תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
מר טל ערןסמ' ב'תרגילה'20-18גילמן278
שיעורי בחירה
0618.2945.01על הוודאות - לודוויג ויטגנשטיין
מר יניב איצקוביץסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן279
0662.2023.01הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה
ד"ר נעה גדיסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן305
0659.7029.01הפילוסופיה של תורת הקוונטים
ד"ר יואב בן דבסמ' ב'שו"סה'20-16גילמן326
**יחשב כשיעור
סמינרים
0618.3797.01פילוסופית הטבע ("פיסיקה") לאריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא319
ה'18-16גילמןא319
0618.3543.01סמנטיקה ומדידה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמןא319
0659.7036.01Science and values: A post-positivist approach
Prof Tauber Fredסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן260
0910.3200.01סביבה, חברה, גלובליזציה**
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' ב'סמינרד'16-12דן-דוד107
לימודי התואר השני
0618.0001.01סמינר מחלקתי
שנתיסמינרד'18-16גילמן449
תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים. לא נכלל
במספר השעות לתואר.
סמינרי חובה (מסגרת 630)
סמינר מחקר מוכר כ- 4 ש"ס
סמסטר א'
סמינרי מחקר (מסגרת 630)
0618.4007.01סמינר מחקר: תיאוריה ופרקסיס
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינר
0618.4684.01סמינר מחקר: טקסט, פרשנותו וביקורתה
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'סמינר
סמסטר ב'
סמינרי מחקר (מסגרת 630)
0618.4820.01סמינר מחקר: החריג
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינר
0618.4814.01סמינר מחקר: מחלוקות
פרופ' מרסלו דסקלסמ' ב'סמינר
0618.4374.01סמינר מחקר: זכויות אדם
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'סמינר
סמינרי בחירה (מסגרת 620)
(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)
שנתי
0618.4681.01אסתטיקה ללא גבולות של זמן, מקום או תרבות
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמן260
0659.7021.01"קונברסיו": פילוסופיה והמרת דת בימי הביניים
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמןא317
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0690.4600.01תרגום כאתגר פילוסופי ופוליטי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרד'14-12
0618.4691.01שפינוזה - על גאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרה'14-12גילמן262
סמ' ב'ה'16-14גילמן260
0659.3034.01Leibniz: Logic, Metaphysics, and Philosophy of Science
Dr Andreas Blankשנתיסמינרה'16-14גילמן323
סמסטר א'
0618.4818.01משמעות והוראה **
פרופ' הילרי פטנאםסמ' א'סמינרא'20-16גילמןא317
ד'16-14גילמןא319
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
** בשפה האנגלית, יחל בתאריך 4.1.06, יוכר כ-2 ש"ס
0618.4015.01השפה, האמת והאמונה הדתית **
פרופ' יהושע רוססמ' א'סמינרא'16-14גילמןא361
ד'16-14גילמןא361
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
0659.7025.01הזמן של השלטון
פרופ' עדי אופירסמ' א'סמינרא'20-16גילמן317
0618.4810.01הוסרל, היידגר ומושג הסובייקט
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'סמינרב'16-14גילמןא317
ג'14-12גילמןא317
0697.4041.01אלוהים של הפילוסופים
ד"ר פרוגל שיסמ' א'סמינרג'12-10גילמןא361
ד'12-10גילמן456
זהה לקורס 0618.3564
0618.4813.01לקראת ביקורת התבונה הדיכוטומית
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרב'20-16גילמן319
0659.7046.01לומר מפורשות: הפרגמטיזם החדש של רוברט ברנדום
פרופ' מנחם פיש,
פרופ' ענת בילצקי
סמ' א'סמינרג'20-16גילמן455
0669.4092.01בין אתיקה לאסתטיקה
פרופ' רות רונןסמ' א'סמינרד'14-10גילמןא362
0618.4823.01ג'ונג-יונג: דרך האמצע וקיומה **
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרה'12-8
** תנאי קדם: סינית קלאסית ואישור המרצה
סמסטר ב'
0659.7026.01ידע, שלטון ומשפט: השליטה הישראלית בשטחים הכבושים
פרופ' עדי אופירסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן277
0618.4357.01"אפלטון הוא ידידנו, אך האמת יקרה לנו יותר"-אריסטו על אפלטון
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'20-18גילמןא319
ה'20-18גילמןא319
0669.4084.01המקרים של פרויד
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן261
ה'12-10גילמן319
0618.4822.01קאנט: הביקורת הראשונה
ד"ר עפרה רכטרסמ' ב'סמינרב'18-14גילמן323
0618.4808.01פילוסופיה ושירה
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרב'20-16גילמן277
0618.4824.01More than a normal debate? Ernst Cassirer + Martin Heidegger
Dr Thomas Meyerסמ' ב'סמינרג'12-10גילמן497
** הקורס יתקיים באנגלית ויוכר כ-2 ש"ס
0618.4816.01היגל - "פילוסופית המשפט"
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'סמינרג'14-12גילמן319
ה'14-12גילמן319
0659.7031.01מקאנט עד הגל: אידאליזם בתר-קנטיאני
פרופ' גדעון פרוידנטלסמ' ב'סמינרג'16-12גילמן262
0618.4821.01פילוסופיה וביקורת הספרות**
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן261
** סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. באישור המרצה
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
0659.6220.01היהדות כתרבות פרשנית: כתבי חז"ל ומשמעויותיהם
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן277
0618.4361.01החוויה הדתית - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן319
0618.4825.01ויטגנשטיין - חקירות פילוסופיות**
ד"ר ערן גוטרסמ' ב'סמינרד'16-12גילמן261
**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי הב.א.
0618.4809.01רציונאליות בפעולה
פרופ' מרסלו דסקל,
ד"ר ירון סנדרוביץ
סמ' ב'סמינרה'14-10גילמן497
0659.7036.01Science and values: A post-positivist approach
Prof Tauber Fredסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן260
0697.4040.01נצרות ואימפריה: -500-100 לספירה
פרופ' פאולה פרדריקסוןסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
0659.7027.01מהי מדינה?
פרופ' עדי אופירסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן456