מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0659.5287  תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
מר ערן טל

במסגרת התרגיל נקרא כמה מן הטקסטים המרכזיים בפילוסופיה של המדע, בעיקר מן המאה העשרים. דגש מיוחד יינתן לחשיפת המוטיבציות הפילוסופיות של הכותבים. ננסה לבדוק, מדוע שאלות מסויימות הטרידו את גדולי הפילוסופים של המדע; האם פילוסופים הונחו על ידי שאלות קודמיהם, ובאיזו מידה ניסחו את השאלות מחדש; והאם הוגים שונים, שעסקו בנושא אחד, הונעו על ידי אותה שאלה. הטקסטים שנקרא יתמקדו בשלושה נושאים: שאלת הרציונליות והקידמה במדע, שאלת ההסבר המדעי, ותפקיד ההבחנה בין אנליטי לסינתטי בתולדות הפילוסופיה של המדע.


מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.